ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ญี่ปุ่น » ทัวร์โอซาก้า » ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO OSAKA SAKURA GOLDEN ROUTE 6วัน 4คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO OSAKA SAKURA GOLDEN ROUTE 6วัน 4คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO OSAKA SAKURA GOLDEN ROUTE 6วัน 4คืน

รหัสทัวร์

19715

กำหนดการเดินทาง

มี.ค. 67 - เม.ย. 67

จำนวนวันเดินทาง

6วัน 4คืน

ราคาเริ่มต้น

฿65,999 /ท่าน

เดินทางโดย


โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO OSAKA SAKURA GOLDEN ROUTE 6วัน 4คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ 
  • วันที่ 2 ท่าอากาศยานนาริตะ – วัดอาซากุสะ – ถนนนากามิเซะ – ย่านชินจูกุ – แม่น้ำเมกุโระ
  • วันที่ 3 หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – นาราอิ จูกุ – ปราสาทมัตสึโมโต้
  • วันที่ 4 ทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ซากาเอะ
  • วันที่ 5 สวนสาธารณะนารา – วัดโทไดจิ – ย่านชินไซบาชิ – ล่องเรือโดทงโบริ
  • วันที่ 6 ปราสาทโอซาก้า – แม่น้ำโอคาว่า – RINKU PREMIUM OUTLET – สนามบินคันไซ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันเดินทาง ราคา/ท่าน
19 – 24 มีนาคม 2567 65,999
26 – 31 มีนาคม 2567 65,999
27 มีนาคม – 01 เมษายน 67 65,999
30 มีนาคม – 04 เมษายน 67 65,999
02 – 07 เมษายน 2567 67,999
04 – 09 เมษายน 2567 67,999

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO OSAKA SAKURA GOLDEN ROUTE 6วัน 4คืน

ทัวร์โตเกียว

FACEBOOK FANPAGE


11 มกราคม 2024