เอเซีย » ทัวร์ญี่ปุ่น » ทัวร์โตเกียว » ซุปตาร์ สงกรานต์ดีออก มีดอกให้ดูด้วย 6วัน 4คืน

ซุปตาร์ สงกรานต์ดีออก มีดอกให้ดูด้วย 6วัน 4คืน

ซุปตาร์ สงกรานต์ดีออก มีดอกให้ดูด้วย 6วัน 4คืน

รหัสโปรแกรม : 19668


จำนวนวันเดินทาง : 6วัน 4คืน


ราคาเริ่มต้น ฿30,888 /ท่าน


กำหนดการเดินทาง เม.ย. 67 - เม.ย. 67

เดินทางโดย


ดูโปรแกรมทัวร์ *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ซุปตาร์ สงกรานต์ดีออก มีดอกให้ดูด้วย 6วัน 4คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ
  • วันที่ 2 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – เทศกาลชมดอกทิวลิป Sakura Tulip Festa – ย่านโอไดบะ – ห้างไดเวอร์ซิตี้ – เมืองนาริตะ
  • วันที่ 3 เมืองนาริตะ – วัดนาริตะซัน – ถนนปลาไหล โอโมเตะซังโดะ – จังหวัดไซตามะ – ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ – ศาลเจ้าฮิคาวะ – จังหวัดยามานาชิ – ออนเซ็น + ขาปูยักษ์
  • วันที่ 4 จังหวัดยามานาชิ – จุดชมวิวชั้น 5 ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น – กรุงโตเกียว – ชมแมวยักษ์ 3 มิติ พร้อมช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ – เมืองนาริตะ
  • วันที่ 5 เมืองนาริตะ – **อิสระช้อปปิ้งใจกลางเมืองโตเกียว หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์ (ไม่มีรถบริการ)**
  • วันที่ 6 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันเดินทาง ราคา/ท่าน
09 – 14 เมษายน 2567 39,888.-
10 – 15 เมษายน 2567 39,888.-
11 – 16 เมษายน 2567 43,888.-
12 – 17 เมษายน 2567 49,888.-
13 – 18 เมษายน 2567 49,888.-
14 – 19 เมษายน 2567 48,888.-
15 – 20 เมษายน 2567 46,888.-
16 – 21 เมษายน 2567 39,888.-
17 – 22 เมษายน 2567 35,888.-
18 – 23 เมษายน 2567 30,888.-

ซุปตาร์ สงกรานต์ดีออก มีดอกให้ดูด้วย 6วัน 4คืน

ทัวร์โตเกียว

FACEBOOK FANPAGE


11 มกราคม 2024