ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ญี่ปุ่น » ทัวร์โตเกียว » มหัศจรรย์ JAPAN ฟูจิ นาริตะ นิกโก้ 5วัน 3คืน

มหัศจรรย์ JAPAN ฟูจิ นาริตะ นิกโก้ 5วัน 3คืน

มหัศจรรย์ JAPAN ฟูจิ นาริตะ นิกโก้ 5วัน 3คืน

รหัสทัวร์

19522

โปรแกรม

ทัวร์โตเกียว

กำหนดการเดินทาง

มี.ค. 67 - เม.ย. 67

จำนวนวันเดินทาง

5วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

฿34,999 /ท่าน

เดินทางโดย


โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

มหัศจรรย์ JAPAN ฟูจิ นาริตะ นิกโก้ 5วัน 3คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ
  • วันที่ 2 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ปราสาทโอดาวาระ – โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต
  • วันที่ 3 หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค – ศูนย์การเรียนรู้ชงชา – สวนอูเอโนะ – ช้อปปิ้งย่านอูเอโนะ
  • วันที่ 4 เมืองนิกโก้ – น้ำตกเคง่อน – ทะเลสาบซูเซนจิ – ศาลเจ้าโทโชกุ – ผ่านชมสะพานชินเคียว – อิออน มอลล์
  • วันที่ 5 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – สนามบินสุวรรณภูมิ
วันเดินทาง ราคา/ท่าน
13 – 17 มีนาคม 2567 37,999
15 – 19 มีนาคม 2567 39,999
21 – 25 มีนาคม 2567 42,999
23 – 27 มีนาคม 2567 42,999
27 – 31 มีนาคม 2567 42,999
29 มีนาคม – 02 เมษายน 2567 42,999
31มีนาคม – 04 เมษายน 2567 42,999
02 – 06 เมษายน 2567 39,999
08 – 12 เมษายน 2567 39,999
10 – 14 เมษายน 2567 42,999
14 – 18 เมษายน 2567 42,999
16 – 20 เมษายน 2567 34,999

มหัศจรรย์ JAPAN ฟูจิ นาริตะ นิกโก้ 5วัน 3คืน

ทัวร์โตเกียว

FACEBOOK FANPAGE


จำนวนคนเข้าดู 200 ครั้ง
7 มกราคม 2024

*** โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง ***