ทัวร์ยุโรป » ทัวร์อิตาลี » Follow Your Dream อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9วัน 6คืน

Follow Your Dream อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9วัน 6คืน

Follow Your Dream อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9วัน 6คืน

รหัสโปรแกรม : 19449


จำนวนวันเดินทาง : 9วัน 6คืน


ราคาเริ่มต้น ฿82,888 /ท่าน


กำหนดการเดินทาง เม.ย. 67 - มิ.ย. 67

เดินทางโดย


ดูโปรแกรมทัวร์ *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

Follow Your Dream อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9วัน 6คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี แวะเปลี่ยนเครื่อง
  • วันที่ 2 ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี – ท่าอากาศยานเลโอดาร์โน ดาร์วินชี ประเทศอิตาลี
  • วันที่ 3 หอเอนปิซ่า – มหาวิหารปิซ่า – Pisa Baptisty of St. John – เมืองมิลาน – มหาวิหารแห่งมิลาน
  • วันที่ 4 โคโม่ – ทะเลสาบโคโม่ – เมืองซุก สวิตเซอร์แลนด์ – Lohri AG Store – ลูเซิร์น – สิงโตหินแกะสลัก – ชมสะพานไม้ชาเปล
  • วันที่ 5 หมู่บ้านกรินเดิลวัลท์ – สถานีไอเกอร์เกลตเชอร์ – ยอดเขาจุงเฟรา – ปราสาทน้ำแข็ง – อัลไพน์ เซนเซชัน –สฟิงซ์ฮอลล์ – เมืองดิจอง ประเทศฝรั่งเศส
  • วันที่ 6 เมืองปารีส – ล่องเรือแม่น้ำแซน โดย บาโต มูช – ถนนฌ็องเซลิเซ่ – ประตูชัยฝรั่งเศส – หอไอเฟล
  • วันที่ 7 จัตุรัสคองคอร์ด – พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ – ห้างปลอดภาษี Benlux Louvre duty free – ห้าง ลาฟาแยตต์ – เอาท์เล็ท ลาวัลเล่
  • วันที่ 8 เมืองปารีส – ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล – ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี แวะเปลี่ยนเครื่อง
  • วันที่ 9 สนามบินสุวรรณภูมิ
วันเดินทาง ราคา/ท่าน
22-30 เมษายน 67 84,888
08-16 พฤษภาคม 67 83,888
27 พฤษภาคม -04 มิถุนายน 67 84,888
03-11 มิถุนายน 67 84,888
13-21 มิถุนายน 67 82,888
19-27 มิถุนายน 67 83,888

Follow Your Dream อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9วัน 6คืน

ทัวร์ยุโรป

FACEBOOK FANPAGE


4 มกราคม 2024