ทัวร์ยุโรป » ทัวร์อิตาลี » Journey Dream อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9วัน 6คืน

Journey Dream อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9วัน 6คืน

Journey Dream อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9วัน 6คืน

รหัสโปรแกรม : 19443


จำนวนวันเดินทาง : 9วัน 6คืน


ราคาเริ่มต้น ฿85,888 /ท่าน


กำหนดการเดินทาง มี.ค. 67 - มี.ค. 67

เดินทางโดย


ดูโปรแกรมทัวร์ *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

Journey Dream อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9วัน 6คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติฮามัด แวะพักเปลี่ยนเครื่อง
  • วันที่ 2 ท่าอากาศยานนานาชาติฮามัด – ท่าอากาศยานเลโอดาร์โน ดาร์วินชี ประเทศอิตาลี – นครวาติกัน
  • วันที่ 3 เมืองปิซ่า – หอเอนปิซ่า – มหาวิหารปิซ่า – Pisa Baptisty of St. John – เมืองมิลาน – พระราชวังมิลาน
  • วันที่ 4 เมืองโคโม่ – ทะเลสาบโคโม่ – เมืองซุก – Lohri AG Store – ลูเซิร์น – สิงโตหินแกะสลัก – ชมสะพานไม้ชาเปล
  • วันที่ 5 กรินเดลวัลด์ – สถานีไอเกอร์เกลตเชอร์ – ยอดเขาจุงเฟรา – ปราสาทน้ำแข็ง – อัลไพน์ เซนเซชัน
  • วันที่ 6 เมืองดีจอง – เมืองทรัว – เมืองปารีส – หอไอเฟล – ประตูชัยฝรั่งเศส – ถนนฌ็องเซลิเซ่
  • วันที่ 7 พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ – ห้างปลอดภาษี Benlux Louvre duty free – ห้างลาฟาแยตต์ – ล่องเรือแม่น้ำแซน
  • วันที่ 8 นั่งรถกระเช้าไฟฟ้า Funicular Montmartre – มหาวิหารซาเคร-เกอร์ บาซิลิก้า – ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส
  • วันที่ 9 ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี – สนามบินสุวรรณภูมิ
วันเดินทาง ราคา/ท่าน
19-27 มีนาคม 67 85,888
27 มีนาคม – 04 เมษายน 67 85,888

Journey Dream อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9วัน 6คืน

ทัวร์ยุโรป

FACEBOOK FANPAGE


4 มกราคม 2024