TAIWAN TAIPEI SUNMOON LAKE 4D 2N

TAIWAN TAIPEI SUNMOON LAKE 4D 2N

รหัสทัวร์

19433

โปรแกรม

ทัวร์ไต้หวัน

กำหนดการเดินทาง

ม.ค. 67 - มี.ค. 67

จำนวนวันเดินทาง

4วัน 2คืน

ราคาเริ่มต้น

฿12,999 /ท่าน

เดินทางโดย


โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

TAIWAN TAIPEI SUNMOON LAKE 4D 2N

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ
  • วันที่ 2 สนามบินนานาชาติเถาหยวน – เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (รวมค่าล่องเรือ) – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – แวะชิมชาอู่หลง – โรงละครแห่งชาติไถจง – อี้จงไนท์มาร์เก็ต
  • วันที่ 3 ร้านเครื่องสำอาง – ร้านขนมพายสับปะรด – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน –ปล่อยโคมลอยสือเฟิ่น (4 คนต่อ1โคม รวมค่าโคมลอย) – ซีเหมินติง
  • วันที่ 4 ร้านสร้อยสุขภาพ GERMANIUM – วัดหลงซาน – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค – ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89) – สนามบินเถาหยวน – สนามบินสุวรรณภูมิ
วันเดินทาง ราคา/ท่าน
*15-18 มกราคม 67 12,999
*17-20 มกราคม 67 14,999
*22-25 มกราคม 67 13,999
*24-27 มกราคม 67 14,999
29 มกราคม – 01 กุมภาพันธ์ 67 13,999
31 มกราคม – 03 กุมภาพันธ์ 67 14,999
*01 – 04 กุมภาพันธ์ 67 14,999
03-06 กุมภาพันธ์ 67 14,999
*12-15 กุมภาพันธ์ 67 13,999
*15-18 กุมภาพันธ์ 67 14,999
17-20 กุมภาพันธ์ 67 14,999
*19-22 กุมภาพันธ์ 67 13,999
20-23 กุมภาพันธ์ 67 13,999
21-24 กุมภาพันธ์ 67 14,999
*22-25 กุมภาพันธ์ 67 14,999
*24-27 กุมภาพันธ์ 67 13,999
*26-29 กุมภาพันธ์ 67 13,999
27 กุมภาพันธ์ -1 มีนาคม 66 13,999
*29 กุมภาพันธ์ – 03 มีนาคม 67 14,999
02-05 มีนาคม 67 14,999
*04-07 มีนาคม 67 13,999
05-08 มีนาคม 67 13,999
06-09 มีนาคม 67 14,999
*07-10 มีนาคม 67 14,999
09-12 มีนาคม 67 14,999
*11-14 มีนาคม 67 13,999
13-16 มีนาคม 67 14,999
*14-17 มีนาคม 67 14,999
16-19 มีนาคม 67 14,999
*18-21 มีนาคม 67 13,999
19-22 มีนาคม 67 13,999
*21-24 มีนาคม 67 14,999
*25-28 มีนาคม 67 13,999
26-29 มีนาคม 67 13,999
*28-31 มีนาคม 67 14,999

TAIWAN TAIPEI SUNMOON LAKE 4D 2N

ทัวร์ไต้หวัน

FACEBOOK FANPAGE


จำนวนคนเข้าดู 149 ครั้ง
3 มกราคม 2024

*** โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง ***