ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ไต้หวัน » TAIWAN ไทเป จิ่วเฟิน ซีเหมินติง 4วัน 2คืน BY VZ

TAIWAN ไทเป จิ่วเฟิน ซีเหมินติง 4วัน 2คืน BY VZ

TAIWAN ไทเป จิ่วเฟิน ซีเหมินติง 4วัน 2คืน BY VZ

รหัสทัวร์

19430

โปรแกรม

ทัวร์ไต้หวัน

กำหนดการเดินทาง

ม.ค. 67 - มี.ค. 67

จำนวนวันเดินทาง

4วัน 2คืน

ราคาเริ่มต้น

฿9,999 /ท่าน

เดินทางโดย


โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

TAIWAN ไทเป จิ่วเฟิน ซีเหมินติง 4วัน 2คืน BY VZ

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ
  • วันที่ 2 สนามบินนานาชาติเถาหยวน – วัดขอความรวย – สะพานต้าซี – บ้านพักประธานาธิบดี (ไม่รวมค่าเข้า) – หมู่บ้านทหารเก่าซือซือหนานชุน – ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)
  • วันที่ 3 ร้านเครื่องสำอาง – ร้านขนมพายสับปะรด – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน – หมู่บ้านชาวประมงเจิ้งปิง – ซีเหมินติง
  • วันที่ 4 อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย – สนามบินนานาชาติเถาหยวน – สนามบินสุวรรณภูมิ
วันเดินทาง ราคา/ท่าน
*15-18 มกราคม 67 9,999
*17-20 มกราคม 67 11,999
*22-25 มกราคม 67 10,999
*24-27 มกราคม 67 11,999
29 มกราคม – 01 กุมภาพันธ์ 67 10,999
31 มกราคม – 03 กุมภาพันธ์ 67 11,999
*01 – 04 กุมภาพันธ์ 67 (BUS 1) 11,999
03-06 กุมภาพันธ์ 67 10,999
*12-15 กุมภาพันธ์ 67 11,999
*15-18 กุมภาพันธ์ 67 (BUS 1) 10,999
17-20 กุมภาพันธ์ 67 10,999
*19-22 กุมภาพันธ์ 67 10,999
20-23 กุมภาพันธ์ 67 10,999
21-24 กุมภาพันธ์ 67 11,999
*22-25 กุมภาพันธ์ 67 11,999
*24-27 กุมภาพันธ์ 67 10,999
*26-29 กุมภาพันธ์ 67 10,999
27 กุมภาพันธ์ -1 มีนาคม 66 10999
*29 กุมภาพันธ์ – 03 มีนาคม 67 (BUS 1) 11,999
02-05 มีนาคม 67 10,999
*04-07 มีนาคม 67 10,999
05-08 มีนาคม 67 10,999
06-09 มีนาคม 67 11,999
*07-10 มีนาคม 67 (BUS 1) 11,999
09-12 มีนาคม 67 10,999
*11-14 มีนาคม 67 10,999
13-16 มีนาคม 67 11,999
*14-17 มีนาคม 67 (BUS 1) 11,999
16-19 มีนาคม 67 10,999
*18-21 มีนาคม 67 10,999
19-22 มีนาคม 67 10,999
*21-24 มีนาคม 67 (BUS 1) 11,999
*25-28 มีนาคม 67 10,999
26-29 มีนาคม 67 10,999
*28-31 มีนาคม 67 (BUS 1) 11,999

TAIWAN ไทเป จิ่วเฟิน ซีเหมินติง 4วัน 2คืน BY VZ

ทัวร์ไต้หวัน

FACEBOOK FANPAGE


จำนวนคนเข้าดู 152 ครั้ง
3 มกราคม 2024

*** โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง ***