เอเซีย » ทัวร์ไต้หวัน » TAIWAN ไทเป จิ่วเฟิน ซีเหมินติง 4วัน 2คืน BY VZ

TAIWAN ไทเป จิ่วเฟิน ซีเหมินติง 4วัน 2คืน BY VZ

TAIWAN ไทเป จิ่วเฟิน ซีเหมินติง 4วัน 2คืน BY VZ

รหัสโปรแกรม : 19430


จำนวนวันเดินทาง : 4วัน 2คืน


ราคาเริ่มต้น ฿9,999 /ท่าน


กำหนดการเดินทาง ม.ค. 67 - มี.ค. 67

เดินทางโดย


ดูโปรแกรมทัวร์ *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

TAIWAN ไทเป จิ่วเฟิน ซีเหมินติง 4วัน 2คืน BY VZ

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ
  • วันที่ 2 สนามบินนานาชาติเถาหยวน – วัดขอความรวย – สะพานต้าซี – บ้านพักประธานาธิบดี (ไม่รวมค่าเข้า) – หมู่บ้านทหารเก่าซือซือหนานชุน – ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)
  • วันที่ 3 ร้านเครื่องสำอาง – ร้านขนมพายสับปะรด – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน – หมู่บ้านชาวประมงเจิ้งปิง – ซีเหมินติง
  • วันที่ 4 อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย – สนามบินนานาชาติเถาหยวน – สนามบินสุวรรณภูมิ
วันเดินทาง ราคา/ท่าน
*15-18 มกราคม 67 9,999
*17-20 มกราคม 67 11,999
*22-25 มกราคม 67 10,999
*24-27 มกราคม 67 11,999
29 มกราคม – 01 กุมภาพันธ์ 67 10,999
31 มกราคม – 03 กุมภาพันธ์ 67 11,999
*01 – 04 กุมภาพันธ์ 67 (BUS 1) 11,999
03-06 กุมภาพันธ์ 67 10,999
*12-15 กุมภาพันธ์ 67 11,999
*15-18 กุมภาพันธ์ 67 (BUS 1) 10,999
17-20 กุมภาพันธ์ 67 10,999
*19-22 กุมภาพันธ์ 67 10,999
20-23 กุมภาพันธ์ 67 10,999
21-24 กุมภาพันธ์ 67 11,999
*22-25 กุมภาพันธ์ 67 11,999
*24-27 กุมภาพันธ์ 67 10,999
*26-29 กุมภาพันธ์ 67 10,999
27 กุมภาพันธ์ -1 มีนาคม 66 10999
*29 กุมภาพันธ์ – 03 มีนาคม 67 (BUS 1) 11,999
02-05 มีนาคม 67 10,999
*04-07 มีนาคม 67 10,999
05-08 มีนาคม 67 10,999
06-09 มีนาคม 67 11,999
*07-10 มีนาคม 67 (BUS 1) 11,999
09-12 มีนาคม 67 10,999
*11-14 มีนาคม 67 10,999
13-16 มีนาคม 67 11,999
*14-17 มีนาคม 67 (BUS 1) 11,999
16-19 มีนาคม 67 10,999
*18-21 มีนาคม 67 10,999
19-22 มีนาคม 67 10,999
*21-24 มีนาคม 67 (BUS 1) 11,999
*25-28 มีนาคม 67 10,999
26-29 มีนาคม 67 10,999
*28-31 มีนาคม 67 (BUS 1) 11,999

TAIWAN ไทเป จิ่วเฟิน ซีเหมินติง 4วัน 2คืน BY VZ

ทัวร์ไต้หวัน

FACEBOOK FANPAGE


3 มกราคม 2024