เอเซีย » ทัวร์จีน » ทัวร์คุนหมิง » ทัวร์จีน คุนหมิง กุ้ยโจว โหลวผิง ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ ซากุระหมื่นลี้ ฟรีวีซ่ากรุ๊ป 6วัน 5คืน

ทัวร์จีน คุนหมิง กุ้ยโจว โหลวผิง ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ ซากุระหมื่นลี้ ฟรีวีซ่ากรุ๊ป 6วัน 5คืน

ทัวร์จีน คุนหมิง กุ้ยโจว โหลวผิง ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ ซากุระหมื่นลี้ ฟรีวีซ่ากรุ๊ป 6วัน 5คืน

รหัสโปรแกรม : 19416


จำนวนวันเดินทาง : 6วัน 5คืน


ราคาเริ่มต้น ฿21,990 /ท่าน


กำหนดการเดินทาง มี.ค. 67 - มี.ค. 67

เดินทางโดย


ดูโปรแกรมทัวร์ *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ทัวร์จีน คุนหมิง กุ้ยโจว โหลวผิง ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ ซากุระหมื่นลี้ ฟรีวีซ่ากรุ๊ป 6วัน 5คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย – เมืองคุนหมิง
  • วันที่ 2 เมืองโหลวผิง – ทุ่งดอกมัสตาร์ด – เมืองซิงอี้ – ภูเขาหมื่นยอด
  • วันที่ 3 เมืองผิงป่า – สวนซากุระผิงป้า หรือซากุหมื่นไร่ – เมืองกวนหลิง
  • วันที่ 4 เมืองตงชวน – ภูเขาเจ็ดสีแห่งตงชวน
  • วันที่ 5 ลู่ช่วน – ภูเขาหิมะเจียวจื่อ – เมืองคุนหมิง – ซุ้มประตูม้าทองและซุ้มประตูไก่หยก
  • วันที่ 6 วัดหยวนทง – ตำหนักทองจินเตี้ยน – สวนน้ำตกคุนหมิง – สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย – สนามบินสุวรรณภูมิ
วันเดินทาง ราคา/ท่าน
07 – 12 มีนาคม 2567 21,990
09 – 14 มีนาคม 2567 21,990
12 – 17 มีนาคม 2567 21,990
14 – 19 มีนาคม 2567 22,990
16 – 21 มีนาคม 2567 22,990
19 – 24 มีนาคม 2567 22,990
21 – 26 มีนาคม 2567 22,990
23 – 28 มีนาคม 2567 22,990
26 – 31 มีนาคม 2567 22,990
28 มี.ค. – 02 เม.ย. 2567 23,990
30 มี.ค. – 04 เม.ย. 2567 23,990

ทัวร์จีน คุนหมิง กุ้ยโจว โหลวผิง ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ ซากุระหมื่นลี้ ฟรีวีซ่ากรุ๊ป 6วัน 5คืน

ทัวร์คุนหมิง

FACEBOOK FANPAGE


3 มกราคม 2024