เอเซีย » ทัวร์จีน » ทัวร์คุนหมิง » ทัวร์จีน คุนหมิง นั่งรถไฟความเร็วสุง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6วัน 5คืน

ทัวร์จีน คุนหมิง นั่งรถไฟความเร็วสุง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6วัน 5คืน

ทัวร์จีน คุนหมิง นั่งรถไฟความเร็วสุง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6วัน 5คืน

รหัสโปรแกรม : 19310


จำนวนวันเดินทาง : 6วัน 5คืน


ราคาเริ่มต้น ฿22,900 /ท่าน


กำหนดการเดินทาง ม.ค. 67 - เม.ย. 67

เดินทางโดย


ดูโปรแกรมทัวร์ *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ทัวร์จีน คุนหมิง นั่งรถไฟความเร็วสุง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6วัน 5คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิง – นั่งรถไฟความเร็วสู่เมืองต้าลี่
  • วันที่ 2 ต้าหลี่–เมืองโบราณต้าหลี่–วัดเจ้าแม่กวนอิม–หมู่บ้านซีโจว-จงเตี้ยน-เมืองโบราณแชงกรีล่า
  • วันที่ 3 จงเตี้ยน–วัดลามะซงจ้านหลิง–ช่องแคบเสือกระโจน-ลี่เจียง–สระมังกรดำ–เมืองโบราณลี่เจี่ยง
  • วันที่ 4 ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่)–โชว์ IMPRESSION LIJIANG- อุทยานน้ำหยก -ต้าหลี่
  • วันที่ 5 ต้าหลี่ – คุนหมิง-เมืองโบราณกวนตู้-สวนน้ำตก “Kunming Waterfall Park”
  • วันที่ 6 คุนหมิง – วัดหยวนทง – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

วันเดินทาง ราคาทัวร์ / ท่าน
2-7 มกราคม  2567 22,900.- บาท
5-10 มกราคม  2567 22,900.- บาท
9-14 มกราคม  2567 22,900.- บาท
12-17 มกราคม  2567 22,900.- บาท
16-21 มกราคม  2567 22,900.- บาท
19-24 มกราคม  2567 22,900.- บาท
23-28 มกราคม  2567 22,900.- บาท
21-26 กุมภาพันธ์  2567 23,900.- บาท
23-28 กุมภาพันธ์  2567 23,900.- บาท
28 กพ.- 4 มี.ค.  2567 23,900.- บาท
5-10  มีนาคม  2567 24,900.- บาท
8-13  มีนาคม  2567 24,900.- บาท
19-24  มีนาคม  2567 24,900.- บาท
22-27  มีนาคม  2567 24,900.- บาท
26-31  มีนาคม  2567 24,900.- บาท
5-10 เมษายน 2567 24,900.- บาท
10-15 เมษายน 2567 29,900.- บาท
12-17 เมษายน 2567 29,900.- บาท
19-24 เมษายน 2567 26,900.- บาท

ทัวร์จีน คุนหมิง นั่งรถไฟความเร็วสุง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6วัน 5คืน

ทัวร์คุนหมิง

FACEBOOK FANPAGE


26 ธันวาคม 2023