เอเซีย » ทัวร์จีน » ทัวร์คุนหมิง » มหัศจรรย์…คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6วัน 5คืน

มหัศจรรย์…คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6วัน 5คืน

มหัศจรรย์...คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6วัน 5คืน

รหัสโปรแกรม : 18952


จำนวนวันเดินทาง : 6วัน 5คืน


ราคาเริ่มต้น ฿22,999 /ท่าน


กำหนดการเดินทาง ม.ค. 67 - เม.ย. 67

เดินทางโดย


ดูโปรแกรมทัวร์ *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

มหัศจรรย์…คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6วัน 5คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 สนามบินดอนเมือง – สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย – เมืองต้าหลี่
  • วันที่ 2 เมืองโบราณต้าหลี่ – ผ่านชมเจดีย์สามองค์ – วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย – แชงกรีล่า – เมืองเก่าจงเตี้ยน
  • วันที่ 3 วัดลามะซงจ้านหลิน – ช่องแคบเสือกระโจน – เมืองลี่เจียง – สระมังกรดำ (เหยหลงถัน) – เมืองโบราณลี่เจียง
  • วันที่ 4 อุทยานมังกรหยก – นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก – โชว์ความประทับใจลี่เจี่ยง (โชว์จางอี้โหม่ว) – อุทยานน้ำหยก – ทะลสาบไป๋สุยเหอ – เมืองโบราณซูเหอ
  • วันที่ 5 เมืองลี่เจียง – นั่งรถไฟความเร็วสูง – เมืองคุนหมิง – ตำหนักทอง – ร้านบัวหิมะ (บริการนวดฝ่าเท้า) – สวนน้ำตกคุนหมิง – ร้านหยก – ประตูม้าทองไก่หยก
  • วันที่ 6 สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย – สนามบินดอนเมือง – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง

ราคา/ท่าน

17 – 22 มกราคม 2567 22,999
18 – 23 มกราคม 2567 22,999
24 – 29 มกราคม 2567 23,999
25 – 30 มกราคม 2567 23,999
21 – 26 กุมภาพันธ์ 2567 25,999
22 – 27 กุมภาพันธ์ 2567 25,999
28 กุมภาพันธ์ – 04 กุมภาพันธ์ 2567 24,999
29 กุมภาพันธ์ – 05 กุมภาพันธ์ 2567 24,999
06 – 11 มีนาคม 2567 24,999
07 – 12 มีนาคม 2567 24,999
13 – 18 มีนาคม 2567 24,999
14 – 19 มีนาคม 2567 24,999
20 – 25 มีนาคม 2567 24,999
21 – 26 มีนาคม 2567 24,999
27 มีนาคม – 01 เมษายน 2567 24,999
03 – 08 เมษายน 2567 25,999
10 – 15 เมษายน 2567 27,999
11 – 16 เมษายน 2567 27,999
17 – 22 เมษายน 2567 22,999
24 – 29 เมษายน 2567 24,999


มหัศจรรย์…คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6วัน 5คืน

FACEBOOK FANPAGE


30 พฤศจิกายน 2023