ทัวร์ยุโรป » ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ » แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 9วัน 7คืน

แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 9วัน 7คืน

แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 9วัน 7คืน

รหัสโปรแกรม : 18843


จำนวนวันเดินทาง : 9วัน 7คืน


ราคาเริ่มต้น ฿129,999 /ท่าน


กำหนดการเดินทาง มี.ค. 67 - เม.ย. 67

เดินทางโดย


ดูโปรแกรมทัวร์ *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 9วัน 7คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามบินโดฮา – มิลาน (อิตาลี)
  • วันที่ 2 มิลาน – ทิราโน่ – นั่งรถไฟ “เบอร์นิน่า เอกซ์เพรส” – เซ็นต์มอริทซ์ – เดินชมเมือง – ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง
  • วันที่ 3 อันเดอร์แมทซ์ – รถไฟกลาเซียเอกซ์เพรส GLACIER EXPRESS – เซอร์แมทซ์ ZERMATT เดินเที่ยวชมเมือง
  • วันที่ 4 ยอดเขากรอนเนอร์แกรต – ชมยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น – ทาสซ์ – ลอยเกอร์บาด
  • วันที่ 5 ลอยเกอร์บาด– เวเวย์ – เบิร์น – ย่านมาร์คกาสเซ – หอนาฬิกาเบิร์น – เมืองสเปียซ – ทะเลสาบธูน – อินเทอร์ลาเค่น
  • วันที่ 6 เลาเทอร์บรุนเน่น – พิชิตยอดเขาจุงเฟรา – สถานีรถไฟสูงที่สุดในยุโรป – ลานหิมะ – ถ้ำน้ำแข็ง 1,000 ปี – หมู่บ้านอิเซล์ทวาลด์ – ลูเซิร์น 
  • วันที่ 7 อนุสาวรีย์สิงโต – ทะเลสาบ ลูเซิร์น – สะพานไม้คาเปล – เมืองซุก – ซาร์ฟเฮาเซ่น –น้ำตกไรน์ – ซูริก – ชมเมือง
  • วันที่ 8 ซูริก – สะพานมุนสเตอร์ – ถนนบานโฮฟซตราสเซ่ – สนามบินโดฮา 
  • วันที่ 9 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

วันเดินทาง ราคาทัวร์ / ท่าน
วันที่ 9 – 17 มีนาคม 2567 129,999
วันที่ 16 – 24 มีนาคม 2567 129,999
วันที่ 9 – 17 เมษายน 2567 (วันสงกรานต์) 142,999
วันที่ 11 – 19 เมษายน 2567 (วันสงกรานต์) 142,999
วันที่ 12 – 20 เมษายน 2567 (วันสงกรานต์) 142,999
วันที่ 28 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2567 (วันแรงงาน + วันฉัตรมงคล) 139,999

แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 9วัน 7คืน

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

FACEBOOK FANPAGE


22 พฤศจิกายน 2023