ทัวร์เอเซีย » ทัวร์เวียดนาม » ทัวร์เวียดนามกลาง » ทัวร์เวียดนามกลาง DANANG BANA HILLS สวยสะกดใจ 4D3N

ทัวร์เวียดนามกลาง DANANG BANA HILLS สวยสะกดใจ 4D3N

ทัวร์เวียดนามกลาง DANANG BANA HILLS สวยสะกดใจ 4D3N

รหัสทัวร์

18626

โปรแกรม

ทัวร์เวียดนามกลาง

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 66 - มี.ค. 67

จำนวนวันเดินทาง

4D3N

ราคาเริ่มต้น

฿14,999 /ท่าน

เดินทางโดย


โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ทัวร์เวียดนามกลาง DANANG BANA HILLS สวยสะกดใจ 4D3N

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 กรุงเทพฯ(ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – ขึ้นกระเช้าบาน่าฮิลล์ – สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค – สวนดอกไม้ฝรั่งเศส
  • วันที่ 2 สะพานมือสีทอง – ร้านหยก – วัดหลินอึ๋ง – MARINA CAFÉ – ร้านเยื่อไผ่ – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก
  • วันที่ 3 เมืองโบราณออยอัน – ล่องเรือกระด้ง – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – ร้านชุดอ๋าวใหญ่ – APEC PARK – ตลาดฮาน – CHARMING SHOW
  • วันที่ 4 ร้านยา – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – กรุงเทพฯ(ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)

วันเดินทาง ราคาทัวร์ / ท่าน
01 – 04 พฤศจิกายน 2566 14,999
02 – 05 พฤศจิกายน 2566 14,999
08 – 11 พฤศจิกายน 2566 14,999
09 – 12 พฤศจิกายน 2566 14,999
15 – 18 พฤศจิกายน 2566 14,999
16 – 19 พฤศจิกายน 2566 14,999
22 – 25 พฤศจิกายน 2566 14,999
23 – 26 พฤศจิกายน 2566 14,999
29 พฤศจิกายน – 02 ธันวาคม 2566 14,999
30 พฤศจิกายน – 03 ธันวาคม 2566 14,999
02 – 05 ธันวาคม 2566 16,999
08 – 11 ธันวาคม 2566 17,999
10 – 13 ธันวาคม 2566 16,999
15 – 18 ธันวาคม 2566 14,999
17 – 20 ธันวาคม 2566 14,999
18 – 21 ธันวาคม 2566 14,999
20 – 23 ธันวาคม 2566 14,999
22 – 25 ธันวาคม 2566 18,999
23 – 26 ธันวาคม 2566 18,999
30 ธันวาคม 2566 – 02 มกราคม 2567 21,999
10 – 13 มกราคม 2567 14,999
11 – 14 มกราคม 2567 15,999
17 – 20 มกราคม 2567 14,999
19 – 22 มกราคม 2567 15,999
21 – 24 มกราคม 2567 14,999
24 – 27 มกราคม 2567 14,999
26 – 29 มกราคม 2567 15,999
27 – 30 มกราคม 2567 15,999
28 – 31 มกราคม 2567 14,999
31 มกราคม – 02 กุมภาพันธ์ 2567 14,999
01 – 04 กุมภาพันธ์ 2567 15,999
04 – 07 กุมภาพันธ์ 2567 14,999
22 – 25 กุมภาพันธ์ 2567 15,999
23 – 26 กุมภาพันธ์ 2567 18,999
25 – 28 กุมภาพันธ์ 2567 16,999
28 กุมภาพันธ์ – 02 มีนาคม 2567 14,999
29 กุมภาพันธ์ – 03 มีนาคม 2567 15,999
01 – 04 มีนาคม 2567 15,999
06 – 09 มีนาคม 2567 14,999
09 – 12 มีนาคม 2567 15,999
10 – 13 มีนาคม 2567 14,999
13 – 16 มีนาคม 2567 14,999
14 – 17 มีนาคม 2567 15,999
15 – 18 มีนาคม 2567 15,999
17 – 20 มีนาคม 2567 14,999
20 – 23 มีนาคม 2567 14,999
21 – 24 มีนาคม 2567 15,999
23 – 26 มีนาคม 2567 15,999
24 – 27 มีนาคม 2567 14,999
27 – 30 มีนาคม 2567 14,999

ทัวร์เวียดนามกลาง DANANG BANA HILLS สวยสะกดใจ 4D3N

ทัวร์เวียดนามกลาง

FACEBOOK FANPAGE


จำนวนคนเข้าดู 154 ครั้ง
10 พฤศจิกายน 2023

*** โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง ***