ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ญี่ปุ่น » ทัวร์โอซาก้า » ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TOKYO WINTER GRAND WINTER 6D4N

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TOKYO WINTER GRAND WINTER 6D4N

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TOKYO WINTER GRAND WINTER 6D4N

รหัสทัวร์

18610

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 66 - ก.พ. 67

จำนวนวันเดินทาง

6D4N

ราคาเริ่มต้น

฿52,999 /ท่าน

เดินทางโดย


โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TOKYO WINTER GRAND WINTER 6D4N

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
  • วันที่ 2 โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – ย่านชินไซบาชิ – เมืองเกียวโต – วัดปราสาททอง – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ
  • วันที่ 3 หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ
  • วันที่ 4 ชมลิงแช่ออนเซน – ปราสาทมัตสึโมโต้
  • วันที่ 5 หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ลานสกี ฟูจิเท็น – เทศกาลไฟซางามิโกะ – ย่านช้อปปิ้งชินจุกุ
  • วันที่ 6 วัดอาซากุสะ – ถนนนากามิเซะ – ย่านฮาราจูกุ – อิออน นาริตะ มอลล์

วันเดินทาง ราคาทัวร์ / ท่าน
19 – 24 ธันวาคม 2566 52,999
11 – 16 มกราคม 2567 52,999
17 – 22 มกราคม 2567 52,999
25 – 30 มกราคม 2567 52,999
01 – 06 กุมภาพันธ์ 2567 52,999
07 – 12 กุมภาพันธ์ 2567 53,999
15 – 20 กุมภาพันธ์ 2567 52,999
21 – 26 กุมภาพันธ์ 2567 53,999

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TOKYO WINTER GRAND WINTER 6D4N

ทัวร์ญี่ปุ่น

FACEBOOK FANPAGE


9 พฤศจิกายน 2023