ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ญี่ปุ่น » ทัวร์โตเกียว » ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO บินดึกกลับเช้า WINTER เริงร่า ตะลุยหิมะ 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO บินดึกกลับเช้า WINTER เริงร่า ตะลุยหิมะ 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO บินดึกกลับเช้า WINTER เริงร่า ตะลุยหิมะ 5D3N

รหัสทัวร์

18607

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 66 - มี.ค. 67

จำนวนวันเดินทาง

5D3N

ราคาเริ่มต้น

฿36,999 /ท่าน

เดินทางโดย


โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO บินดึกกลับเช้า WINTER เริงร่า ตะลุยหิมะ 5D3N

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
  • วันที่ 2 นาริตะ – วัดอาซากุสะ – ถนนนากามิเซะ – โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท
  • วันที่ 3 หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ลานสกี ฟูจิเท็น – เทศกาลประดับไฟหมู่บ้านเยอรมัน
  • วันที่ 4 คาวาโกเอะ – ตรอกลูกกวาด – ศาลเจ้าฮิคาวะ – ย่านฮาราจูกุ – ย่านช้อปปิ้งชินจูกุ
  • วันที่ 5 สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

วันเดินทาง ราคาทัวร์ / ท่าน
20 – 24 ธันวาคม 2566 39,999
21 – 25 ธันวาคม 2566 41,999
22 – 26 ธันวาคม 2566 41,999
23 – 27 ธันวาคม 2566 41,999
26 – 30 ธันวาคม 2566 41,999
27 – 31 ธันวาคม 2566 41,999
12 – 16 มกราคม 2567 38,999
16 – 20 มกราคม 2567 38,999
18 – 22 มกราคม 2567 38,999
20 – 24 มกราคม 2567 38,999
23 – 27 มกราคม 2567 38,999
25 – 29 มกราคม 2567 38,999
27 – 31 มกราคม 2567 38,999
31 ม.ค. – 04 ก.พ. 2567 38,999
02 – 06 กุมภาพันธ์ 2567 38,999
04 – 08 กุมภาพันธ์ 2567 38,999
07 – 11 กุมภาพันธ์ 2567 39,999
09 – 13 กุมภาพันธ์ 2567 39,999
11 – 15 กุมภาพันธ์ 2567 38,999
14 – 18 กุมภาพันธ์ 2567 38,999
16 – 20 กุมภาพันธ์ 2567 38,999
18 – 22 กุมภาพันธ์ 2567 38,999
21 – 25 กุมภาพันธ์ 2567 39,999
23 – 27 กุมภาพันธ์ 2567 39,999
28 ก.พ. – 03 มี.ค. 2567 37,999
29 ก.พ. – 04 มี.ค. 2567 37,999
02 – 06 มีนาคม 2567 36,999
05 – 09 มีนาคม 2567 36,999
07 – 11 มีนาคม 2567 36,999
09 – 13 มีนาคม 2567 36,999

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO บินดึกกลับเช้า WINTER เริงร่า ตะลุยหิมะ 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น

FACEBOOK FANPAGE


9 พฤศจิกายน 2023