ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ญี่ปุ่น » ทัวร์โตเกียว » ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO บินดึกกลับเช้า WINTER ยืน1 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO บินดึกกลับเช้า WINTER ยืน1 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO บินดึกกลับเช้า WINTER ยืน1 5D3N

รหัสทัวร์

18603

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 66 - มี.ค. 67

จำนวนวันเดินทาง

5D3N

ราคาเริ่มต้น

฿34,999 /ท่าน

เดินทางโดย


โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO บินดึกกลับเช้า WINTER ยืน1 5D3N

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
  • วันที่ 2 นาริตะ – วัดนาริตะซัน ชินโชจิ – นาริตะโอโมเตซันโดะ – โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท
  • วันที่ 3 ลานสกี ฟูจิเท็น – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ย่านช้อปปิ้งชินจูกุ – เทศกาลประดับไฟหมู่บ้านเยอรมัน
  • วันที่ 4 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
  • วันที่ 5 สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

วันเดินทาง ราคาทัวร์ / ท่าน
16 – 20 ธันวาคม 2566 36,999
17 – 21 ธันวาคม 2566 36,999
19 – 23 ธันวาคม 2566 36,999
20 – 24 ธันวาคม 2566 บัส1 37,999
20 – 24 ธันวาคม 2566 บัส2 37,999
21 – 25 ธันวาคม 2566 บัส1 39,999
21 – 25 ธันวาคม 2566 บัส2 39,999
22 – 26 ธันวาคม 2566 บัส1 39,999
22 – 26 ธันวาคม 2566 บัส2 39,999
23 – 27 ธันวาคม 2566 39,999
24 – 28 ธันวาคม 2566 39,999
25 – 29 ธันวาคม 2566 39,999
26 – 30 ธันวาคม 2566 39,999
27 – 31 ธันวาคม 2566 บัส1 39,999
27 – 31 ธันวาคม 2566 บัส2 39,999
11 – 15 มกราคม 2567 36,999
13 – 17 มกราคม 2567 36,999
14 – 18 มกราคม 2567 36,999
17 – 21 มกราคม 2567 36,999
19 – 23 มกราคม 2567 36,999
21 – 25 มกราคม 2567 36,999
24 – 28 มกราคม 2567 36,999
26 – 30 มกราคม 2567 36,999
28 ม.ค. – 01 ก.พ. 2567 36,999
30 ม.ค. – 03 ก.พ. 2567 36,999
01 – 05 กุมภาพันธ์ 2567 36,999
03 – 07 กุมภาพันธ์ 2567 36,999
06 – 10 กุมภาพันธ์ 2567 36,999
08 – 12 กุมภาพันธ์ 2567 37,999
10 – 14 กุมภาพันธ์ 2567 37,999
13 – 17 กุมภาพันธ์ 2567 36,999
15 – 19 กุมภาพันธ์ 2567 36,999
17 – 21 กุมภาพันธ์ 2567 36,999
20 – 24 กุมภาพันธ์ 2567 36,999
22 – 26 กุมภาพันธ์ 2567 37,999
25 – 29 กุมภาพันธ์ 2567 37,999
27 ก.พ. – 02 มี.ค. 2567 35,999
28 ก.พ. – 03 มี.ค. 2567 35,999
01 – 05 มีนาคม 2567 34,999
03 – 07 มีนาคม 2567 34,999
06 – 10 มีนาคม 2567 34,999
08 – 12 มีนาคม 2567 34,999
10 – 14 มีนาคม 2567 34,999

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO บินดึกกลับเช้า WINTER ยืน1 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น

FACEBOOK FANPAGE


9 พฤศจิกายน 2023