ทัวร์ยุโรป » ทัวร์อิตาลี » ทัวร์อิตาลี ITALY MAGICAL WINTER 7D4N BY EY

ทัวร์อิตาลี ITALY MAGICAL WINTER 7D4N BY EY

ทัวร์อิตาลี ITALY MAGICAL WINTER 7D4N BY EY

รหัสโปรแกรม : 18544


จำนวนวันเดินทาง : 7D5N


ราคาเริ่มต้น ฿65,999 /ท่าน


กำหนดการเดินทาง เม.ย. 67 - พ.ค. 67

เดินทางโดย


ดูโปรแกรมทัวร์ *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ทัวร์อิตาลี ITALY MAGICAL WINTER 7D4N BY EY

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – อาบูดาบี (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน)
  • วันที่ 2 อาบูดาบี – โรม (อิตาลี) – นครวาติกัน – แพนธีออน – โคลอสเซี่ยม – น้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน
  • วันที่ 3 LECCIO OUTLET – ซิตี้ทัวร์เมืองฟลอเรนซ์
  • วันที่ 4 หอเอนเมืองปิซ่า – เกาะเวนิส – จัตุรัสซานมาร์โค – เวนิส เมสเตร้
  • วันที่ 5 เวโรน่า – บ้านจูเลียต – แกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล – มิลาน DUOMO
  • วันที่ 6 สนามบินมิลาน – อาบูดาบี
  • วันที่ 7 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน)

วันเดินทาง ราคาทัวร์ / ท่าน
03 – 09 เมษายน 67 65,999
15 – 21 เมษายน 67 67,999
20 – 26 เมษายน 67 65,999
26 เม.ย. – 02 พ.ค. 67 65,999

ทัวร์อิตาลี ITALY MAGICAL WINTER 7D4N BY EY

ทัวร์อิตาลี

FACEBOOK FANPAGE


7 พฤศจิกายน 2023