ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ญี่ปุ่น » ทัวร์ฟุกุโอกะ » มหัศจรรย์ JAPAN เบปปุ ยามากุชิ ฟุกุโอกะ 5วัน 3คืน

มหัศจรรย์ JAPAN เบปปุ ยามากุชิ ฟุกุโอกะ 5วัน 3คืน

มหัศจรรย์ JAPAN เบปปุ ยามากุชิ ฟุกุโอกะ 5วัน 3คืน

รหัสทัวร์

18415

โปรแกรม

ทัวร์ฟุกุโอกะ

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 66 - มี.ค. 67

จำนวนวันเดินทาง

5วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

฿30,999 /ท่าน

เดินทางโดย


โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

มหัศจรรย์ JAPAN เบปปุ ยามากุชิ ฟุกุโอกะ 5วัน 3คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ
  • วันที่ 2 เมืองฟุกุโอกะ – หมู่บ้านยูฟูอิน – ทะเลสาบคินริน – เปปปุ – บ่อทะเลเดือด ยูมิ จิโกกุ
  • วันที่ 3 สะพานทสึโนะชิมะ โอฮาชิ – ศาลเจ้าโมโตโนสุมิ อินาริ – ปราสาทโคคุระ – ห้างมิตซุย ช็อปปิ้งพาร์ค
  • วันที่ 4 ศาลเจ้าดาไซฟุ – โทสุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท – DUTY FREE – ช็อปปิ้งย่านเท็นจิน
  • วันที่ 5 สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
วันเดินทาง ราคา/ท่าน
10 – 14 พฤศจิกายน 2566 30,999
13 – 17 ธันวาคม 2566 32,999
15 – 19 ธันวาคม 2566 32,999
29 ธันวาคม 2566 – 02 มกราคม 2567 42,999
30 ธันวาคม 2566 – 03 มกราคม 2567 42,999
10 – 14 มกราคม 2567 32,999
12 – 16 มกราคม 2567 32,999
19 – 23 มกราคม 2567 32,999
24 – 28 มกราคม 2567 32,999
26 – 30 มกราคม 2567 32,999
31 มกราคม – 04 กุมภาพันธ์ 2567 32,999
07 – 11 กุมภาพันธ์ 2567 32,999
09 – 13 กุมภาพันธ์ 2567 32,999
14 – 18 กุมภาพันธ์ 2567 32,999
16 – 20 กุมภาพันธ์ 2567 32,999
23 – 27 กุมภาพันธ์ 2567 32,999
28 กุมภาพันธ์ – 03 มีนาคม 2567 32,999
01 – 05 มีนาคม 2567 32,999
08 – 12 มีนาคม 2567 32,999

มหัศจรรย์ JAPAN เบปปุ ยามากุชิ ฟุกุโอกะ 5วัน 3คืน

ทัวร์ฟุกุโอกะ

FACEBOOK FANPAGE


จำนวนคนเข้าดู 158 ครั้ง
1 พฤศจิกายน 2023

*** โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง ***