ทัวร์ยุโรป » ทัวร์อิตาลี » Winter Romance Italy Switzerland France อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9วัน 6คืน

Winter Romance Italy Switzerland France อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9วัน 6คืน

Winter Romance Italy Switzerland France อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9วัน 6คืน

รหัสทัวร์

18327

กำหนดการเดินทาง

ม.ค. 67 - ก.พ. 67

จำนวนวันเดินทาง

9วัน 6คืน

ราคาเริ่มต้น

฿79,888 /ท่าน

เดินทางโดย


โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

Winter Romance Italy Switzerland France อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9วัน 6คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ -ท่าอากาศยานนานาชาติฮามัด แวะพักเปลี่ยนเครื่อง
  • วันที่ 2 ท่าอากาศยานเลโอดาร์โน ดาร์วินชี ประเทศอิตาลี – นครวาติกัน – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – St.Peter’s Square
  • วันที่ 3 เมืองฟลอเรนซ์ – มหาวิหารฟลอเรนซ์ – เปียซซาเดลลาซิญญอเรีย-พระราชวัง Palazzo Vecchio
  • วันที่ 4 ท่าเรือตรอนเคตโต้ – เกาะเวนิส – จัตุรัสซานมาร์โค – สะพานริอัลโต – โบสถ์เซนต์มาร์ก – พระราชวังดอจส์
  • วันที่ 5 เมืองโคโม่- ทะเลสาบโคโม่ – เมืองซุก (ZUG)- Lohri AG Store – ลูเซิร์น – สิงโตหินแกะสลัก
  • วันที่ 6 ลูเซิร์น – กรินเดลวัลด์ – ขึ้นกระเช้า Eiger Express – Jungfraujoch top of europe – เมืองดีจอง
  • วันที่ 7 เมืองดีจอง – เมืองปารีส – จัตุรัสคองคอร์ด – พิพิธภัณฑ์ลูฟร์-ห้างปลอดภาษี Benlux Louvre duty free
  • วันที่ 8 เมืองปารีส – ประตูชัยฝรั่งเศส – หอไอเฟล – ถนนฌ็องเซลิเซ่ – เอาท์เล็ท ลาวัลเล่
  • วันที่ 9 ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี แวะเปลี่ยนเครื่อง – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
วันเดินทาง ราคาทัวร์ / ท่าน
15-23 มกราคม 67 79,888
21-29 มกราคม 67 79,888
19-27 กุมภาพันธ์ 67 79,888

Winter Romance Italy Switzerland France อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9วัน 6คืน

ทัวร์ยุโรป

FACEBOOK FANPAGE


26 ตุลาคม 2023