ทัวร์เอเซีย » ทัวร์จีน » ทัวร์ต้าหลี่ » ELEGANCE CHINA คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6วัน 5คืน

ELEGANCE CHINA คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6วัน 5คืน

ELEGANCE CHINA คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6วัน 5คืน

รหัสโปรแกรม : 17768

จำนวนวันเดินทาง

6วัน 5คืน

ราคาเริ่มต้น

38,999 บาท/ท่าน

กำหนดการเดินทาง

ม.ค. 67 - พ.ค. 67

เดินทางโดย


ดาวน์โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ติดต่อเรา

ELEGANCE CHINA คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6วัน 5คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – สนามบินคุนหมิง – เมืองฉู๋สง
  • วันที่ 2 เมืองต้าหลี่ – วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย – ผ่านชมเจดีย์สามองค์ – โค้งแรกแม่น้ำแยงซี – ช่องแคบเสือกระโดด – เมืองจงเตี้ยน “ แชงกรีล่า ”
  • วันที่ 3 วัดซงจ้านหลิน – เมืองลี่เจียง – สระน้ำมังกรดำ – เมืองโบราณลี่เจียง
  • วันที่ 4 ภูเขาหิมะมังกรหยก – โชว์จางอวี้โหมว – หุบเขาสีน้ำเงิน – อุทยานน้ำหยก
  • วันที่ 5 นั่งรถไฟความเร็วสูงสถานีรถไฟลี่เจียง – เมืองคุนหมิง – เขาซีซาน
  • วันที่ 6 วัดหยวนทง – สนามบินสุวรรณภูมิ
วันเดินทาง ราคา/ท่าน
14 – 19 มกราคม 2567 38,999
21 – 26 มกราคม 2567 38,999
28 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2567 38,999
4 – 9 กุมภาพันธ์ 2567 38,999
18 – 23 กุมภาพันธ์ 2567 38,999
3 – 8 มีนาคม 2567 38,999
10 – 15 มีนาคม 2567 38,999
17 – 22 มีนาคม 2567 38,999
24 – 29 มีนาคม 2567 38,999
31 มีนาคม – 5 เมษายน 2567 39,999
14 – 19 เมษายน 2567 (วันสงกรานต์) 42,999
28 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2567 (วันแรงงาน) 40,999
5 – 10 พฤษภาคม 2567 39,999

ELEGANCE CHINA คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6วัน 5คืน

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว

FACEBOOK FANPAGE