ทัวร์ยุโรป » ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ » ทัวร์แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 9วัน

ทัวร์แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 9วัน

ทัวร์แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 9วัน

รหัสโปรแกรม : 16877

จำนวนวันเดินทาง

9 วัน

ราคาเริ่มต้น

145,900 บาท/ท่าน

กำหนดการเดินทาง

ส.ค. 66, ก.ย. 66, ต.ค. 66 -

เดินทางโดย


ดาวน์โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ติดต่อเรา

ทัวร์แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 9วัน

ไฮไลท์โปรแกรม

 • นั่งรถไฟสายกลาเซียร์ เอ็กเพรส – เซอร์แมท – นั่งรถไฟกรอเนอแกรต – ชมวิวเขาแมทเธอร์ฮอร์น โลซานน์ – เจนีวา
 • กรุงเบิร์น – อินเทอร์ลาเค่น – ขึ้นภูเขาหิมะจุงเฟรา – ลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโต – ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น
 • เดินชมสะพานไม้คาเปล – ซุก – ชาฟฮาวเซ่น น้ำตกไรน์ – ซูริค
 • นั่งรถไฟสายเบอร์นิน่า เอ็กซ์เพลส (มรดกโลก)
 • นั่งรถไฟเส้นทางกลาเซียร์ เอ็กซ์เพลส (เส้นทางรถไฟสวยที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์)
 • พักในเมืองเซอร์แมท เมืองปลอดมลพิษ ห้องพักมีราคาแพง
 • นั่งรถไฟขึ้นสู่ยอดเขากรอนเนอแกรต เพื่อชมยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น
 • นั่งรถไฟสู่ยอดเขาจุงเฟรา เข้าชมถ้ำน้ำแข็งพันปี
 • ล่องเรือชมทะเลสาบลูเซิร์นแสนสวย
 • เมนูชีสฟองดู อาหารท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงของสวิสฯ
 • อาหารครบทุกมื้อ พิเศษสุดทาน..ฟองดูสวิส, สเต๊กรสเลิศ

กำหนดการเดินทาง

ราคา/ท่าน

08 – 16 ก.ค.66 159,900.-
27 ก.ค. – 04 ส.ค.66 159,900.-
12 – 20 ส.ค.66 159,900.-
16 – 24 ก.ย.66 155,900.-
07 – 15 ต.ค.66 155,900.-
11 – 19 ต.ค.66 155,900.-

ทัวร์แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 9วัน

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์