ทัวร์ยุโรป » ทัวร์โรมาเนีย » ทัวร์บัลแกเรีย โรมาเนีย 8วัน 5คืน

ทัวร์บัลแกเรีย โรมาเนีย 8วัน 5คืน

27   0

ทัวร์บัลแกเรีย โรมาเนีย 8วัน 5คืน

ไฮไลท์โปรแกรม

 • เข้าชมพิพิธภัณฑ์แห่งชาติบัลแกเรีย
 • ชมวิหารอเล็กซานเดอร์ เนฟสกี
 • ชมโบสถ์เซนต์โซเฟีย
 • ชมอารามมรดกโลกรีล่า
 • ชมเมืองเก่าพลอฟดิฟ
 • ชมโรงละครกลางแจ้ง
 • ชมสุเหร่าโบราณ
 • นำท่านชิมโยเกิร์ตแบบธรรมชาติจากเทือกเขาบอลข่าน
 • ชมเมืองเวลีโค ทาร์โนโว
 • ชมปราสาทซารีเวทส์
 • เข้าชมปราสาทคอร์วิน
 • เข้าชมปราสาทเปเลส
 • เข้าชมปราสาทแดร็กคูล่า
 • ชมโรงเรียนแห่งแรกของประเทศโรมาเนีย
 • ชมภายนอก “โบสถ์ดำ” เป็นโบสถ์สถาปัตยกรรมโกธิค
 • ชมจัตุรัสแห่งการปฎิวัติ (Revolution Square)
 • เข้าชมอาคารรัฐสภาใหญ่อันดับ 2 ของโลก
 • อิสระช้อปปิ้งที่กรุงบูคาเรสต์
 • เดินทางโดย สายการบิน Turkish Airlines (TK)

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

โทรสอบถาม 086-222-4225

 *หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง*


ทัวร์บัลแกเรีย โรมาเนีย 8วัน 5คืน

ทัวร์บัลแกเรีย