ทัวร์เอเซีย » ทัวร์เวียดนาม » ทัวร์เวียดนามกลาง » ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง บานาฮิลล์ ฮอยอัน 4วัน 3คืน

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง บานาฮิลล์ ฮอยอัน 4วัน 3คืน

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง บานาฮิลล์ ฮอยอัน 4วัน 3คืน

รหัสโปรแกรม : 14724


จำนวนวันเดินทาง : 4วัน 3คืน


ราคาเริ่มต้น ฿14,888 /ท่าน


กำหนดการเดินทาง เม.ย. 67 - ต.ค. 67

เดินทางโดย


ดูโปรแกรมทัวร์ *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง บานาฮิลล์ ฮอยอัน 4วัน 3คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – เมืองดานัง – นั่งกระเช้าไฟฟ้า
  • วันที่ 2 อิสระท่องเที่ยวบนบานาฮิลล์ – เมืองดานัง – วัดหลินอึ๋ง – คาเฟ่ Sơn Trà Marina – ร้านผ้าไหม
  • วันที่ 3 ร้านหยก – เมืองฮอยอัน – เมืองมรดกโลกฮอยอัน – หมู่บ้านกั๊มทาน – นั่งเรือกระด้ง – เมืองดานัง
  • วันที่ 4 ร้านกาแฟ – โบสถ์สีชมพู – ช้อปปิ้งตลาดฮาน – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ


ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง บานาฮิลล์ ฮอยอัน 4วัน 3คืน

ทัวร์เวียดนามกลาง

FACEBOOK FANPAGE


3 ตุลาคม 2022