ทัวร์เอเซีย » ทัวร์เวียดนาม » ทัวร์เวียดนามกลาง » ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลส์ 4วัน 3คืน

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลส์ 4วัน 3คืน

290   0

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลส์ 4วัน 3คืน

ไฮไลท์โปรแกรม

  • พักดานัง 2 คืน บานาฮิลส์ 1 คืน
  • นั่งกระเช้าไฟฟ้าซัน เวิลด์ บานาฮิลส์
  • ชมสะพานมือยักษ์ สวนดอกไม้
  • ล่องเรือกระด้งชมธรรมชาติ
  • เดินชมเมืองโบราณฮอยอัน
  • สักการะเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง
  • ช้อปปิ้งสินค้า ฮาน มาร์เก็ต
  • พิเศษ!! บุฟเฟต์นานาชาติ ลิ้มรสกุ้งมังกร
  • เดินทางโดย สายการบิน THAI VIETJET (VZ)

ดูโปรแกรมเต็ม คลิก!

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

 *หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง*


วันเดินทาง ราคาทัวร์/ท่าน
28 – 31 กรกฎาคม 2565 15,990
04 – 07 สิงหาคม 2565 12,990
11 – 14 สิงหาคม 2565 15,990
18 – 21 สิงหาคม 2565 13,990
25 – 28 สิงหาคม 2565 13,990
01 – 04 กันยายน 2565 13,990
08 – 11 กันยายน 2565 13,990
15 – 18 กันยายน 2565 13,990
22 – 25 กันยายน 2565 13,990
29 ก.ย. – 02 ต.ค. 2565 13,990
06 – 09 ตุลาคม 2565 13,990
3 – 16 ตุลาคม 2565 15,990
21 – 24 ตุลาคม 2565 15,990
27 – 30 ตุลาคม 2565 14,990

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลส์ 4วัน 3คืน