ทัวร์เอเซีย » ทัวร์พม่า » ทัวร์มัณฑะเลย์ » ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม อมรปุระ ทะเลเจดีย์ 4วัน 3คืน

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม อมรปุระ ทะเลเจดีย์ 4วัน 3คืน

รหัสทัวร์

18310

ประเทศ

ทัวร์มัณฑะเลย์

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 66 - มี.ค. 67

จำนวนวันเดินทาง

4วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

฿15,990 /ท่าน

เดินทางโดย


โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*


ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม อมรปุระ ทะเลเจดีย์ 4วัน 3คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินมัณฑะเลย์ – เมืองมัณฑะเลย์ – พระราชวังมัณฑะเลย์ – วัดกุโสตอ – มัณฑะเลย์ฮิลล์
  • วันที่ 2 เมืองพุกาม – วัดติโลมินโล – วัดมนุหะ – วัดอานันดา – วิหารธรรมมายันจี – ชมพระอาทิตย์ตกดินและทะเลเจดีย์ – วัดชเวสันดอร์
  • วันที่ 3 เจดีย์ชเวสิกอง – วิหารสัพพัญญ – เมืองอมปุระ – สะพานไม้สักอูเบ็ง
  • วันที่ 4 รวมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี – สนามบินมัณฑะเลย์ – สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศไทย
วันเดินทาง ราคาทัวร์ / ท่าน
08 – 11 ธันวาคม 2566 16,990
30 ธ.ค. 66 – 02 ม.ค. 67 18,990
25 – 28 มกราคม 2567 15,990
24 – 27 กุมภาพันธ์ 2567 16,990
21 – 24 มีนาคม 2567 15,990

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม อมรปุระ ทะเลเจดีย์ 4วัน 3คืน

ทัวร์พม่า

FACEBOOK FANPAGE16 ตุลาคม 2023
จำนวนผู้เข้าชม 169 ครั้ง