เอเซีย » ทัวร์ไต้หวัน » ทัวร์ไต้หวัน ไทเป จิ่วเฟิ่น ซีเหมินติง 4วัน 2คืน

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป จิ่วเฟิ่น ซีเหมินติง 4วัน 2คืน

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป จิ่วเฟิ่น ซีเหมินติง 4วัน 2คืน

รหัสโปรแกรม : 20941


จำนวนวันเดินทาง : 4วัน 2คืน


ราคาเริ่มต้น ฿10,999 /ท่าน


กำหนดการเดินทาง เม.ย. 67 - มิ.ย. 67

เดินทางโดย


ดูโปรแกรมทัวร์ *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป จิ่วเฟิ่น ซีเหมินติง 4วัน 2คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ
  • วันที่ 2 สนามบินนานาชาติเถาหยวน – วัดขอความรวย – สะพานต้าซี – บ้านพักประธานาธิบดี (ไม่รวมค่าเข้า) – หมู่บ้านทหารเก่าซือซือหนานชุน – ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)
  • วันที่ 3 ร้านเครื่องสำอาง – ร้านขนมพายสับปะรด – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน – หมู่บ้านชาวประมงเจิ้งปิง – ซีเหมินติง
  • วันที่ 4 ร้านสร้อยGermanium – Shopping at Gloria Outlet -สนามบินนานาชาติเถาหยวน

กำหนดเดินทาง ราคา สถานะ
2 – 5 เมษายน 67 11,999.- จองด่วน
4 – 7 เมษายน 67 13,999.- จองด่วน
9 – 12 เมษายน 67 11,999.- จองด่วน
11 – 14 เมษายน 67 18,999.- จองด่วน
16 – 19 เมษายน 67 11,999.- จองด่วน
18 – 21 เมษายน 67 12,999.- จองด่วน
23 – 26 เมษายน 67 11,999.- จองด่วน
25 – 28 เมษายน 67 12,999.- จองด่วน
30 เม.ย. – 3 พ.ค. 67 11,999.- จองด่วน
2 – 5 พฤษภาคม 67 13,999.- จองด่วน
7 – 10 พฤษภาคม 67 10,999.- จองด่วน
9 – 12 พฤษภาคม 67 11,999.- จองด่วน
14 – 17 พฤษภาคม 67 10,999.- จองด่วน
16 – 19 พฤษภาคม 67 11,999.- จองด่วน
21 – 24 พฤษภาคม 67 10,999.- จองด่วน
23 – 26 พฤษภาคม 67 11,999.- จองด่วน
28 พ.ค. – 31 มิ.ย. 67 10,999.- จองด่วน
30 พ.ค. – 2 มิ.ย. 67 11,999.- จองด่วน
4 – 7 มิถุนายน 67 10,999.- จองด่วน
6 – 9 มิถุนายน 67 11,999.- จองด่วน
11 – 14 มิถุนายน 67 10,999.- จองด่วน
13 – 16 มิถุนายน 67 11,999.- จองด่วน
18 – 21 มิถุนายน 67 10,999.- จองด่วน
20 – 23 มิถุนายน 67 11,999.- จองด่วน
25 – 28 มิถุนายน 67 10,999.- จองด่วน
27 – 30 มิถุนายน 67 11,999.- จองด่วน

ราคานี้ไม่รวม
  • ค่าทิปท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป จิ่วเฟิ่น ซีเหมินติง 4วัน 2คืน

ทัวร์ไต้หวัน

FACEBOOK FANPAGE


2 มีนาคม 2024