เอเซีย » ทัวร์ไต้หวัน » ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไท่ผิงซาน หนานโถว 5วัน 3คืน

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไท่ผิงซาน หนานโถว 5วัน 3คืน

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไท่ผิงซาน หนานโถว 5วัน 3คืน

รหัสโปรแกรม : 20938


จำนวนวันเดินทาง : 5วัน 3คืน


ราคาเริ่มต้น ฿15,999 /ท่าน


กำหนดการเดินทาง เม.ย. 67 - มิ.ย. 67

เดินทางโดย


ดูโปรแกรมทัวร์ *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไท่ผิงซาน หนานโถว 5วัน 3คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ
  • วันที่ 2 สนามบินนานาชาติเถาหยวน –เมืองอี๋หลาน – อุทยานไท่ผิงซาน – ขึ้นรถไฟโบราณปองปองชมวิวเขา (รวมค่ารถไฟ) – กิจกรรมต้มไข่ – ชิมไข่ออนเซ็น – เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต
  • วันที่ 3 เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (รวมค่าล่องเรือ) – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – แวะชิมชาอู่หลง – เมืองไถจง – เฝิงเจียไนท์มาร์เก็ต
  • วันที่ 4 ร้านเครื่องสำอาง – ร้านขนมพายสับปะรด – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน – หมู่บ้านประมงเจิ้งปิน – ซีเหมินติง
  • วันที่ 5 ร้านสร้อยสุขภาพ GERMANIUM – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค – วัดหลงซาน – ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89) – สนามบินเถาหยวน – สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดเดินทาง ราคา สถานะ
6 – 10 เม.ย. 2567 17,999.- จองด่วน
13 – 17 เม.ย. 2567 23,999.- จองด่วน
20 – 24 เม.ย. 2567 17,999.- จองด่วน
27 เม.ย. – 1 พ.ค. 2567 18,999.- จองด่วน
4 – 8 พ.ค. 2567 17,999.- จองด่วน
11 – 15 พ.ค. 2567 16,999.- จองด่วน
18 – 22 พ.ค. 2567 16,999.- จองด่วน
25 – 29 พ.ค. 2567 16,999.- จองด่วน
1 – 5 มิ.ย. 2567 17,999.- จองด่วน
8 – 12 มิ.ย. 2567 16,999.- จองด่วน
15 – 19 มิ.ย. 2567 16,999.- จองด่วน
22 – 26 มิ.ย. 2567 15,999.- จองด่วน

ราคานี้ไม่รวม
  • ค่าทิปท่านละ 1,800 บาท/ท่าน/ทริป

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไท่ผิงซาน หนานโถว 5วัน 3คืน

ทัวร์ไต้หวัน

FACEBOOK FANPAGE


2 มีนาคม 2024