ทัวร์เอเซีย » ทัวร์จีน » ทัวร์ลี่เจียง » ทัวร์ลี่เจียง ต้าหลี่ แชงกรีล่า น้ำเย็น 4วัน 3คืน

ทัวร์ลี่เจียง ต้าหลี่ แชงกรีล่า น้ำเย็น 4วัน 3คืน

ทัวร์ลี่เจียง ต้าหลี่ แชงกรีล่า น้ำเย็น 4วัน 3คืน

รหัสทัวร์

20401

โปรแกรม

ทัวร์ลี่เจียง

กำหนดการเดินทาง

มี.ค. 67 - เม.ย. 67

จำนวนวันเดินทาง

4วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

฿14,441 /ท่าน

เดินทางโดย


โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ทัวร์ลี่เจียง ต้าหลี่ แชงกรีล่า น้ำเย็น 4วัน 3คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินลี่เจียง – ต้าหลี่ – เมืองโบราณต้าหลี่
  • วันที่ 2 วัดเจ้าแม่กวนอิม – หมู่บ้านซีโจว – ( ชิมชา 3 รส พร้อมชมโชว์ชาวไป๋ ) – ผ่านชมเจดีย์ 3 องค์ – ลี่เจียง – ร้านบัวหิมะ – เมืองโบราณลี่เจียง
  • วันที่ 3 นั่งกระเช้าใหญ่+ขึ้นชมภูเขาหิมะมังกรหยก – SHOW IMPRESSION LIJIANG (จางอี้โหมว) – หุบเขาพระจันทร์สีเงิน “ไป๋สุ่ยเหอ” (ไม่รวมรถราง) – อุทยานน้ำหยก – สระมังกรดำ
  • วันที่ 4 สนามบินลี่เจียง – สนามบินสุวรรณภูมิ


ทัวร์ลี่เจียง ต้าหลี่ แชงกรีล่า น้ำเย็น 4วัน 3คืน

ทัวร์ลี่เจียง

FACEBOOK FANPAGE


จำนวนคนเข้าดู 141 ครั้ง
14 กุมภาพันธ์ 2024

*** โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง ***