ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ญี่ปุ่น » โอซาก้า » ทัวร์ เรียล เรียล… โอซาก้า ตามใจ ปรารถนา 5วัน 3คืน

ทัวร์ เรียล เรียล… โอซาก้า ตามใจ ปรารถนา 5วัน 3คืน

62   0

ทัวร์ เรียล เรียล… โอซาก้า ตามใจ ปรารถนา 5วัน 3คืน

ไฮไลท์โปรแกรม

 • เมืองเกียวโต
 • วัดคิโยมิสึ
 • ป่าไผ่อาราชิยาม่า
 • ศาลเจ้าโอคาซากิ
 • หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ
 • เมืองเก่าทาคายาม่า
 • ย่านซากาเอะ
 • โอซาก้า
 • ตลาดปลาคุโรมง
 • Expo City
 • ช้อปปิ้งย่านชินไชบาชิ
 • เดินทางโดย สายการบิน AIR ASIA X ( XJ )

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

โทรสอบถาม 086-222-4225

 *หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง*

กำหนดเดินทาง  ราคา/ท่าน
01-05 มิถุนายน 66 (วันหยุด) 37,919.-
15-19 มิถุนายน 66 33,919.-
29 มิถุนายน-03 กรกฎาคม 66 33,919.-
05-09 กรกฎาคม 66 33,919.-
12-16 กรกฎาคม 66 33,919.-
19-23 กรกฎาคม 66 33,919.-
02-06 สิงหาคม 66 33,919.-
16-20 สิงหาคม 66 33,919.-
23-27 สิงหาคม 66 33,919.-
06-10 กันยายน 66 33,919.-
13-17 กันยายน 66 33,919.-
21-25 กันยายน 66 33,919.-

ทัวร์ เรียล เรียล… โอซาก้า ตามใจ ปรารถนา 5วัน 3คืน

ทัวร์โอซาก้า