ทัวร์เอเซีย » ทัวร์เกาหลี » ทัวร์เกาหลีสงกรานต์ ซากุระฮิลใจ 5วัน 3คืน BY KE

ทัวร์เกาหลีสงกรานต์ ซากุระฮิลใจ 5วัน 3คืน BY KE

ทัวร์เกาหลีสงกรานต์ ซากุระฮิลใจ 5วัน 3คืน BY KE

รหัสโปรแกรม : 20389


จำนวนวันเดินทาง : 5วัน 3คืน


ราคาเริ่มต้น ฿43,999 /ท่าน


กำหนดการเดินทาง เม.ย. 67 - เม.ย. 67

เดินทางโดย


ดูโปรแกรมทัวร์ *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ทัวร์เกาหลีสงกรานต์ ซากุระฮิลใจ 5วัน 3คืน BY KE

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ
  • วันที่ 2 สนามบินอินชอน – สวนศิลปะอันยาง – ไร่สตอเบอรี่ – เมืองโซล – สวนสาธารณะยออีโดอันกัง
  • วันที่ 3 วัดบงอึนซา – STARFIELD LIBRARY – ทะเลสาบซอกชน – LOTTE SEOUL SKY (รวมลิฟท์) – ศูนย์เครื่องสำอาง – ช้อปปิ้งย่านฮงแด
  • วันที่ 4 ศูนย์โสม – ศูนย์สมุนไพร ฮอตเกนามู – พระราชวังเคียงบกกุง – พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเกาหลี – ขึ้นเคเบิ้ลคาร์สู่ SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์ขึ้นหอคอย) – DUTY FREE – ตลาดเมียงดง
  • วันที่ 5 น้ำมันสนเข็มแดง – หมู่บ้านอึนพยอง ฮันอก – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ทำคิมบับ – SUPER MARKET – สนามบินอินชอน – สนามบินสุวรรณภูมิ


ทัวร์เกาหลีสงกรานต์ ซากุระฮิลใจ 5วัน 3คืน BY KE

ทัวร์เกาหลี

FACEBOOK FANPAGE


13 กุมภาพันธ์ 2024