ทัวร์เอเซีย » ทัวร์จีน » ทัวร์ลี่เจียง » ทัวร์คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6วัน 5คืน

ทัวร์คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6วัน 5คืน

ทัวร์คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6วัน5คืน

รหัสโปรแกรม : 20326


จำนวนวันเดินทาง : 6วัน 5คืน


ราคาเริ่มต้น ฿19,888 /ท่าน


กำหนดการเดินทาง - มี.ค. 67

เดินทางโดย


ดูโปรแกรมทัวร์ *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ทัวร์คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6วัน 5คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย – เมืองคุนหมิง – เข้าสู่ที่พัก
  • วันที่ 2 เมืองคุนหมิง – เขาหยวนทงซาน+ชมดอกซากุระ – เมืองต้าหลี่ – ผ่านชมเจดีย์สามองค์ – เมืองโบราณต้าหลี่
  • วันที่ 3 เมืองต้าหลี่ – แชงกรีล่า – ช่องแคบเสือกระโจน (ไม่รวมค่าบันไดเลื่อน) – พิพิธภัณฑ์จามรี – เมืองโบราณแชงกรีล่า
  • วันที่ 4 วัดลามะซงจ้านหลิง – ทะเลสาบนาพาไห่ – เมืองลี่เจียง – สระมังกรดำ – ร้านบัวหิมะ – เมืองเก่าลี่เจียง
  • วันที่ 5 ภูเขาหิมะมังกรหยก+นั่งกระเช้าใหญ่ – ชมโชว์ IMPRESSION LIJIANG – หุบเขาสีน้ำเงิน ไป๋สุ่ยเหอ (ไม่รวมค่ารถรางไป-กลับ) – เมืองฉู่สง
  • วันที่ 6 เมืองคุนหมิง – ร้านหยก– เมืองโบราณกวนตู้ – ร้านผ้าไหม – ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ


ทัวร์คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6วัน 5คืน

ทัวร์คุนหมิง

FACEBOOK FANPAGE


7 กุมภาพันธ์ 2024