เอเซีย » ทัวร์จีน » ทัวร์คุนหมิง » คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ชมดอกซากุระ 6วัน 5คืน

คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ชมดอกซากุระ 6วัน 5คืน

คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ชมดอกซากุระ 6วัน 5คืน

รหัสโปรแกรม : 19088


จำนวนวันเดินทาง : 6วัน 5คืน


ราคาเริ่มต้น ฿22,999 /ท่าน


กำหนดการเดินทาง - มี.ค. 67

เดินทางโดยคุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ชมดอกซากุระ 6วัน 5คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย – เมืองต้าหลี่
  • วันที่ 2 ผ่านชมเจดีย์สามองค์ – เมืองโบราณต้าหลี่ – แชงกรีล่า – ช่องแคบเสือกระโจน (ไม่รวมค่าบันไดเลื่อน) – เมืองโบราณแชงกรีล่า
  • วันที่ 3 วัดลามะซงจ้านหลิง – พิพิธภัณฑ์จามรี – ลี่เจียง – สระมังกรดำ – ร้านบัวหิมะ – เมืองโบราณลี่เจียง
  • วันที่ 4 ภูเขาหิมะมังกรหยก+นั่งกระเช้าใหญ่ – โชว์ IMPRESSION LIJIANG – หุบเขาสีน้ำเงิน BLUE MOON VALLEY ไป๋สุ่ยเหอ(รวมรถราง) – ฉู่สง
  • วันที่ 5 ฉู่สง – คุนหมิง – วัดหยวนทง – เขาหยวนทงซานชมดอกซากุระ – ร้านหยก – ร้านผ้าไหม – ถนนคนเดินซุ้มประตูม้าทองและไก่มรกต
  • วันที่ 6 ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย – ท่าอากาศยานดอนเมือง

วันเดินทาง ราคาทัวร์ / ท่าน
02-07 มีนาคม 2567 22,999
09-14 มีนาคม 2567 22,999

คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ชมดอกซากุระ 6วัน 5คืน

ทัวร์คุนหมิง

FACEBOOK FANPAGE


8 ธันวาคม 2023