เอเซีย » ทัวร์ญี่ปุ่น » ทัวร์โอซาก้า » Perfect Sakura OSAKA โอซาก้า เกียวโต นารา อามาโนะฮาชิดาเตะ อิเนะ 5วัน 3คืน

Perfect Sakura OSAKA โอซาก้า เกียวโต นารา อามาโนะฮาชิดาเตะ อิเนะ 5วัน 3คืน

Perfect Sakura OSAKA โอซาก้า เกียวโต นารา อามาโนะฮาชิดาเตะ อิเนะ 5วัน 3คืน

รหัสโปรแกรม : 19063


จำนวนวันเดินทาง : 5วัน 3คืน


ราคาเริ่มต้น ฿36,888 /ท่าน


กำหนดการเดินทาง - มี.ค. 67

เดินทางโดย


ดูโปรแกรมทัวร์ *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

Perfect Sakura OSAKA โอซาก้า เกียวโต นารา อามาโนะฮาชิดาเตะ อิเนะ 5วัน 3คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
  • วันที่ 2 ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ – โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า(ด้านนอก) – ศาลเจ้านัมบะยาซากะ – ย่านชินเซไก – อิสระช้อปปิ้งชินไซบาชิ
  • วันที่ 3 นารา – วัดโทไดจิ – เกียวโต – ศึกษาพิธีชงชาแบบญี่ปุ่น Kyoto Shikido Duty free – วัดคิโยมิสุเดระ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – เกียวโตทาวเวอร์(ด้านนอก)
  • วันที่ 4 อามาโนะฮาชิดาเตะ – หมู่บ้านชาวประมงอิเนะ – รินคู พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท
  • วันที่ 5 ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

กำหนดการเดินทาง

ราคา/ท่าน

13-17 มีนาคม 2567 36,888
14-18 มีนาคม 2567 38,888
20-24 มีนาคม 2567 39,888
21-25 มีนาคม 2567 39,888
26-30 มีนาคม 2567 39,888

Perfect Sakura OSAKA โอซาก้า เกียวโต นารา อามาโนะฮาชิดาเตะ อิเนะ 5วัน 3คืน

FACEBOOK FANPAGE


7 ธันวาคม 2023