เอเซีย » ทัวร์เกาหลี » Snow and Ski KOREA โซล ซูวอน นามิ เอเวอร์แลนด์ 5วัน 3คืน

Snow and Ski KOREA โซล ซูวอน นามิ เอเวอร์แลนด์ 5วัน 3คืน

Snow and Ski KOREA โซล ซูวอน นามิ เอเวอร์แลนด์ 5วัน 3คืน

รหัสโปรแกรม : 19045


จำนวนวันเดินทาง : 5วัน 3คืน


ราคาเริ่มต้น ฿19,888 /ท่าน


กำหนดการเดินทาง ม.ค. 67 - มี.ค. 67

เดินทางโดย


ดูโปรแกรมทัวร์ *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

Snow and Ski KOREA โซล ซูวอน นามิ เอเวอร์แลนด์ 5วัน 3คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
  • วันที่ 2 ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน – เมืองชุนชอน – เกาะนามิ – ลานสกีรีสอร์ท
  • วันที่ 3 สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – ฟาร์มสตรอว์เบอร์รี – ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี – ย่านฮงแด
  • วันที่ 4 ศูนย์โสมรัฐบาล – ศูนย์สมุนไพร Hogaenamu Herb – พระราชวังเคียงบกกุง – หมู่บ้านโบราณบุกชอนฮันอก – N Seoul Tower – แหล่งช้อปปิ้งปลอดภาษี – ย่านเมียงดง
  • วันที่ 5 ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ทำคิมบับ+ใส่ชุดฮันบก – ร้านพลอยอเมทิสต์ – Local Super Market – ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

กำหนดการเดินทาง

ราคา/ท่าน

18-22 มกราคม 2567 20,888
25-29 มกราคม 2567 21,888
27-31 มกราคม 2567 21,888
01-05 กุมภาพันธ์ 2567 21,888
08-12 กุมภาพันธ์ 2567 21,888
10-14 กุมภาพันธ์ 2567 21,888
15-19 กุมภาพันธ์ 2567 21,888
22-26 กุมภาพันธ์ 2567 19,888
24-28 กุมภาพันธ์ 2567 19,888
29 กุมภาพันธ์ – 04 มีนาคม 2567 19,888
07-11 มีนาคม 2567 19,888
09-13 มีนาคม 2567 19,888
14-18 มีนาคม 2567 19,888
16-20 มีนาคม 2567 19,888
20-24 มีนาคม 2567 19,888
21-25 มีนาคม 2567 19,888
23-27 มีนาคม 2567 19,888

Snow and Ski KOREA โซล ซูวอน นามิ เอเวอร์แลนด์ 5วัน 3คืน

FACEBOOK FANPAGE


7 ธันวาคม 2023