BLOWING SNOW KOREA 5D3N

BLOWING SNOW KOREA 5D3N

รหัสโปรแกรม : 18878


จำนวนวันเดินทาง : 5วัน 3คืน


ราคาเริ่มต้น ฿41,900 /ท่าน


กำหนดการเดินทาง ธ.ค. 66 - ก.พ. 67

เดินทางโดย


ดูโปรแกรมทัวร์ *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

BLOWING SNOW KOREA 5D3N

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ
  • วันที่ 2 สนามบินนานาชาติอินชอน – เกาะนามิ – สกี รีสอร์ท
  • วันที่ 3 ไร่สตรอเบอร์รี่ – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – ศูนย์คอสเมติค – ย่านฮงแด (คาเฟ่ แฮร์รี่)
  • วันที่ 4 ศูนย์สมุนไพร – พระราชวังเคียงบกกุง – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย – ดิวตี้ฟรี – ย่านเมียงดง
  • วันที่ 5 สตาร์ฟิลด์โคเอ็กซ์มอลล์ – ล็อตเต้ เวิลด์ ทาวเวอร์ – ซุปเปอร์ มาร์เก็ต – สนามบินนานาชาติอินชอน – สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ

วันเดินทาง ราคาทัวร์ / ท่าน
13 – 17 ธันวาคม 2566 44,900
29 ธันวาคม 2566 – 2 มกราคม 2567 53,900
10 – 14 มกราคม 2567 42,900
24 – 28 มกราคม 2567 42,900
14 – 18 กุมภาพันธ์ 2567 41,900
21 – 25 กุมภาพันธ์ 2567 41,900

BLOWING SNOW KOREA 5D3N

ทัวร์เกาหลี

FACEBOOK FANPAGE


27 พฤศจิกายน 2023