เอเซีย » ทัวร์ญี่ปุ่น » ทัวร์โตเกียว » TOKYO FUJI KAMAKURA SAKURA 5D3N BY XJ ซุปตาร์ โตเกียวเข้าฤดูใบไม้ผลิ

TOKYO FUJI KAMAKURA SAKURA 5D3N BY XJ ซุปตาร์ โตเกียวเข้าฤดูใบไม้ผลิ

TOKYO FUJI KAMAKURA SAKURA 5D3N BY XJ ซุปตาร์ โตเกียวเข้าฤดูใบไม้ผลิ

รหัสโปรแกรม : 18683


จำนวนวันเดินทาง : 5วัน 3คืน


ราคาเริ่มต้น ฿33,888 /ท่าน


กำหนดการเดินทาง มี.ค. 67 - มี.ค. 67

เดินทางโดย


ดูโปรแกรมทัวร์ *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

TOKYO FUJI KAMAKURA SAKURA 5D3N BY XJ ซุปตาร์ โตเกียวเข้าฤดูใบไม้ผลิ

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
  • วันที่ 2 เมืองนาริตะ – เมืองคามาคุระ – พระใหญ่ไดบุทสึ คามาคุระ – ถนนโคมาจิโดริ – ศาลเจ้าสึรุงะโอะกะ ฮะจิมัง – เมืองยามานาชิ – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – ออนเซ็น + ขาปูยักษ์
  • วันที่ 3 จุดชมวิวชั้น 5 ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – พิธีชงชาญี่ปุ่น – กรุงโตเกียว – ชมแมวยักษ์ 3 มิติ พร้อมช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ – เมืองนาริตะ
  • วันที่ 4 เมืองนาริตะ – กรุงโตเกียว – ตลาดอะเมโยโกะ – ย่านโอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า
  • วันที่ 5 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

วันเดินทาง ราคาทัวร์ / ท่าน
01 – 05 มีนาคม 2567 33,888.-
02 – 06 มีนาคม 2567 33,888.-
03 – 07 มีนาคม 2567
(ตลาดอะเมโยโกะปิด เปลี่ยนเป็นวัดนาริตะซัน และถนนโอโมเตะซังโดะ)
33,888.-
04 – 08 มีนาคม 2567 33,888.-
05 – 09 มีนาคม 2567 33,888.-
06 – 10 มีนาคม 2567 35,888.-
07 – 11 มีนาคม 2567 35,888.-
08 – 12 มีนาคม 2567 35,888.-
09 – 13 มีนาคม 2567 35,888.-
10 – 14 มีนาคม 2567
(ตลาดอะเมโยโกะปิด เปลี่ยนเป็นวัดนาริตะซัน และถนนโอโมเตะซังโดะ)
35,888.-
11 – 15 มีนาคม 2567 35,888.-
12 – 16 มีนาคม 2567 35,888.-
13 – 17 มีนาคม 2567 35,888.-
14 – 18 มีนาคม 2567 39,888.-
15 – 19 มีนาคม 2567 39,888.-
16 – 20 มีนาคม 2567 39,888.-
17 – 21 มีนาคม 2567
(ตลาดอะเมโยโกะปิด เปลี่ยนเป็นวัดนาริตะซัน และถนนโอโมเตะซังโดะ)
39,888.-
18 – 22 มีนาคม 2567 39,888.-
19 – 23 มีนาคม 2567 39,888.-
20 – 24 มีนาคม 2567 39,888.-
21 – 25 มีนาคม 2567 39,888.-
22 – 26 มีนาคม 2567 39,888.-
23 – 27 มีนาคม 2567 39,888.-
24 – 28 มีนาคม 2567
(ตลาดอะเมโยโกะปิด เปลี่ยนเป็นวัดนาริตะซัน และถนนโอโมเตะซังโดะ)
39,888.-
25 – 29 มีนาคม 2567 39,888.-
26 – 30 มีนาคม 2567 39,888.-
27 – 31 มีนาคม 2567 39,888.-

TOKYO FUJI KAMAKURA SAKURA 5D3N BY XJ ซุปตาร์ โตเกียวเข้าฤดูใบไม้ผลิ

ทัวร์ญี่ปุ่น

FACEBOOK FANPAGE


13 พฤศจิกายน 2023