เอเซีย » ทัวร์ญี่ปุ่น » ทัวร์ฟุกุโอกะ » ทัวร์ญี่ปุ่น FUKUOKA WINTER ดีลเด็ดในลมหนาว FREEDAY 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น FUKUOKA WINTER ดีลเด็ดในลมหนาว FREEDAY 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น FUKUOKA WINTER ดีลเด็ดในลมหนาว FREEDAY 5D3N

รหัสโปรแกรม : 18600


จำนวนวันเดินทาง : 5D3N


ราคาเริ่มต้น ฿28,999 /ท่าน


กำหนดการเดินทาง ธ.ค. 66 - มี.ค. 67

เดินทางโดย


ดูโปรแกรมทัวร์ *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ทัวร์ญี่ปุ่น FUKUOKA WINTER ดีลเด็ดในลมหนาว FREEDAY 5D3N

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
  • วันที่ 2ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – หมู่บ้านยูฟุจิน – ทะเลสาบคินริน
  • วันที่ 3บ่อน้ำพุร้อน – ยูมิจิโกกุ – ชิโนอิเกะจิโกกุ – โทซุ พรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต – DUTY FREE – วัดโทโชจิ – ย่านยะไต ฮากาตะ
  • วันที่ 4อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
  • วันที่ 5ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

วันเดินทาง ราคาทัวร์ / ท่าน
18 – 22 ธันวาคม 2566 28,999
21 – 25 ธันวาคม 2566 31,999
08 – 12 มกราคม 2567 28,999
09 – 13 มกราคม 2567 28,999
10 – 14 มกราคม 2567 29,999
11 – 15 มกราคม 2567 29,999
15 – 19 มกราคม 2567 28,999
18 – 22 มกราคม 2567 29,999
19 – 23 มกราคม 2567 29,999
22 – 26 มกราคม 2567 28,999
23 – 27 มกราคม 2567 28,999
24 – 28 มกราคม 2567 29,999
25 – 29 มกราคม 2567 29,999
29 ม.ค. – 02 ก.พ. 2567 28,999
31 ม.ค. – 04 ก.พ. 2567 29,999
01 – 05 กุมภาพันธ์ 2567 29,999
02 – 06 กุมภาพันธ์ 2567 29,999
05 – 09 กุมภาพันธ์ 2567 28,999
06 – 10 กุมภาพันธ์ 2567 28,999
08 – 12 กุมภาพันธ์ 2567 31,999
09 – 13 กุมภาพันธ์ 2567 31,999
12 – 16 กุมภาพันธ์ 2567 28,999
13 – 17 กุมภาพันธ์ 2567 28,999
14 – 18 กุมภาพันธ์ 2567 29,999
16 – 20 กุมภาพันธ์ 2567 29,999
19 – 23 กุมภาพันธ์ 2567 28,999
20 – 24 กุมภาพันธ์ 2567 31,999

ทัวร์ญี่ปุ่น FUKUOKA WINTER ดีลเด็ดในลมหนาว FREEDAY 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น

FACEBOOK FANPAGE


9 พฤศจิกายน 2023