ทัวร์เอเซีย » ทัวร์จีน » ทัวร์คุนหมิง » Impression คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงการีล่า 6วัน 5คืน

Impression คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงการีล่า 6วัน 5คืน

Impression คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงการีล่า 6วัน 5คืน

รหัสทัวร์

18380

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 66 - ธ.ค. 66

จำนวนวันเดินทาง

6วัน 5คืน

ราคาเริ่มต้น

฿24,888 /ท่าน

เดินทางโดย


โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

Impression คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงการีล่า 6วัน 5คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย – เมืองฉู่สง
  • วันที่ 2 เมืองฉู่สง – เมืองต้าหลี่ – ผ่านชมเจดีย์สามองค์ – วัดเจ้าแม่กวนอิม – เมืองโบราณต้าหลี่ – แชงกรีล่า
  • วันที่ 3 วัดลามะซงจ้านหลิง – ช่องแคบเสือกระโจน (ไม่รวมค่าบันไดเลื่อน) – ลี่เจียง – เมืองเก่าลี่เจียง
  • วันที่ 4 ภูเขาหิมะมังกรหยก+นั่งกระเช้าใหญ่ – โชว์ IMPRESSION LIJIANG – หุบเขาสีน้ำเงิน BLUE MOON VALLEY
  • วันที่ 5 เมืองลี่เจียง – นั่งรถไฟความเร็วสูง – เมืองคุนหมิง – ร้านหยก – เมืองโบราณกวนตู้ – ร้านผ้าไหม
  • วันที่ 6 วัดหยวนทง – ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
วันเดินทาง ราคาทัวร์ / ท่าน
24-29 พฤศจิกายน 2566 24,888
29 พฤศจิกายน- 04 ธันวาคม 2566 24,888
01-06 ธันวาคม 2566 25,888
08-13 ธันวาคม 2566 25,888
15-20 ธันวาคม 2566 25,888
22-27 ธันวาคม 2566 25,888
27 ธันวาคม 2566 – 01 มกราคม 2567 29,888

Impression คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงการีล่า 6วัน 5คืน

ทัวร์คุนหมิง

FACEBOOK FANPAGE


31 ตุลาคม 2023