เอเซีย » ทัวร์เวียดนาม » ทัวร์เวียดนามเหนือ » ทัวร์เวียดนาม ฮานอย นิงห์บิงห์ ซาปา ฟานซิปัน 5วัน 4คืน

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย นิงห์บิงห์ ซาปา ฟานซิปัน 5วัน 4คืน

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย นิงห์บิงห์ ซาปา ฟานซิปัน 5วัน 4คืน

รหัสโปรแกรม : 18320


จำนวนวันเดินทาง : 5วัน 4คืน


ราคาเริ่มต้น ฿12,990 /ท่าน


กำหนดการเดินทาง พ.ย. 66 - ธ.ค. 66

เดินทางโดย


ดูโปรแกรมทัวร์ *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย นิงห์บิงห์ ซาปา ฟานซิปัน 5วัน 4คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1   สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนอยไบ – เมืองนิงห์บิงห์
  • วันที่ 2   ล่องเรือนิงห์บิงห์ – เมืองซาปา – โบสถ์หิน – ตลาดเลิฟมาร์เก็ต
  • วันที่ 3   เมืองซาปา – อิสระท่องเที่ยว หรือ เลือกซื้อ Option ท่องเที่ยวยอดเขาฟานซิปัน
  • วันที่ 4   โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ – ด่านแดนเวียดนาม-จีน – เมืองฮานอย – ถนน 36 สาย
  • วันที่ 5   สุสานโฮจิมินห์ – สนามบินนอยไบ – สนามบินสุวรรณภูมิ
วันเดินทาง ราคาทัวร์ / ท่าน
02 – 06 พฤศจิกายน 2566 12,990
04 – 08 พฤศจิกายน 2566 12,990
09 – 13 พฤศจิกายน 2566 12,990
15 – 19 พฤศจิกายน 2566 13,990
18 – 22 พฤศจิกายน 2566 13,990
25 – 29 พฤศจิกายน 2566 13,990
29 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2566 13,990
01 – 05 ธันวาคม 2566 15,990
02 – 06 ธันวาคม 2566 15,990
06 – 10 ธันวาคม 2566 14,990
09 – 13 ธันวาคม 2566 15,990
14 – 18 ธันวาคม 2566 14,990
15 – 19 ธันวาคม 2566 14,990
16 – 20 ธันวาคม 2566 14,990
20 – 24 ธันวาคม 2566 14,990
22 – 26 ธันวาคม 2566 16,990
23 – 27 ธันวาคม 2566 16,990
28 ธ.ค. 66 –  01 ม.ค. 67 18,990
29 ธ.ค. 66 – 02 ม.ค. 67 18,990
30 ธ.ค. 66 – 03 ม.ค. 67 18,990
31 ธ.ค. 66 – 04 ม.ค. 67 18,990

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย นิงห์บิงห์ ซาปา ฟานซิปัน 5วัน 4คืน

ทัวร์เวียดนาม

FACEBOOK FANPAGE


19 ตุลาคม 2023