ทัวร์ยุโรป » ทัวร์เยอรมนี » PERFECT TRIP EAST EUROPE 8วัน 5คืน

PERFECT TRIP EAST EUROPE 8วัน 5คืน

70   0

PERFECT TRIP EAST EUROPE 8วัน 5คืน

ไฮไลท์โปรแกรม

  • เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก สโลวาเกีย ฮังการี
  • “เที่ยวยุโรปตะวันออกกับ 5 ประเทศในฝัน” เยอรมัน ปราสาทนอยชวานสไตน์ มหาวิหารเฟราเอน
  • ออสเตรีย เมืองมรดกโลกริมทะเลสาบ เช็ก เมืองมรดกโลก เชสกี้ ครุมลอฟ ปราสาทปราก สะพานชาร์ลส์
  • สโลวาเกีย ปราสาทบราติสลาวา โบสถ์เซนต์เอลิซาเบธ ฮังการี ชมเมืองบูดาเปสต์ ล่องเรือชมความงามของแม่น้ำดานูบ
  • เดินทางโดย สายการบิน ETIHAD AIRWAYS (EY)

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

 *หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง*


วันเดินทาง (ราคาต่อท่าน)
10-17 ตุลาคม 66 59,888
17-24 ตุลาคม 66 59,888

PERFECT TRIP EAST EUROPE 8วัน 5คืน

ทัวร์ยุโรป