เอเซีย » ทัวร์จีน » ทัวร์จิ่วจ้ายโกว » ซุปตาร์…หว่ออ้ายเฉิงตูจิ่วจ้ายโกว 5วัน 4คืน

ซุปตาร์…หว่ออ้ายเฉิงตูจิ่วจ้ายโกว 5วัน 4คืน

ซุปตาร์...หว่ออ้ายเฉิงตูจิ่วจ้ายโกว 5วัน 4คืน

รหัสโปรแกรม : 21050


จำนวนวันเดินทาง : 5วัน 4คืน


ราคาเริ่มต้น ฿16,888 /ท่าน


กำหนดการเดินทาง เม.ย. 67 - มิ.ย. 67

เดินทางโดย


ดูโปรแกรมทัวร์ *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ซุปตาร์…หว่ออ้ายเฉิงตูจิ่วจ้ายโกว 5วัน 4คืน

รายละเอียดการเดินทาง

  • วันที่ 1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย – ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูเทียนฟู่ ประเทศจีน
  • วันที่ 2 เมืองเฉิงตู – รถไฟความเร็วสูงสู่ เมืองเจิ้นเจียงกวน – เมืองโบราณซงพาน – ร้านชา – เมืองจิ่วจ้ายโกว
  • วันที่ 3 เมืองจิ่วจ้ายโกว – อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถประจำทางภายในอุทยานฯ) – เมืองชวนจู่ซื่อ
  • วันที่ 4 พิพิธภัณฑ์ถังเช่า – อุทยานแห่งชาติหวงหลง หรือ หุบเขามังกรเหลือง (ไม่รวมค่ากระเช้าขึ้นลง และรถแบตเตอรี่) – เมืองตูเจียงเยี่ยน
  • วันที่ 5 เมืองเฉิงตู – ร้านผ้าไหมหรือร้านยางพารา – ถนนคนเดินชุนซีลู่ – แพนด้ายักษ์บนอาคาร IFS – ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูเทียนฟู่ ประเทศจีน – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

กำหนดเดินทาง ราคา สถานะ
15 – 19 เมษายน 2567

วันหยุดเทศกาลสงกรานค์

20,888 จองด่วน
22 – 26 เมษายน 2567 19,888 จองด่วน
29 เมษายน – 03 พฤษภาคม 2567

วันหยุดวันแรงงาน

20,888 จองด่วน
06 – 10 พฤษภาคม 2567

วันหยุดชดเชยวันฉัตรมงคล

19,888 จองด่วน
13 – 17 พฤษภาคม 2567 17,888 จองด่วน
20 – 24 พฤษภาคม 2567

วันหยุดวิสาขบูชา

19,888 จองด่วน
27 –  31 พฤษภาคม 2567 17,888 จองด่วน
03 – 07 มิถุนายน 2567

วันเฉลิมพระชนพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาฯ

19,888 จองด่วน
10 – 14 มิถุนายน 2567 19,888 จองด่วน
17 – 21 มิถุนายน 2567 18,888 จองด่วน
24 – 28 มิถุนายน 2567  16,888 จองด่วน

ราคานี้ไม่รวม
  • ค่าทิปท่านละ 1,500 บาท/ท่าน

ซุปตาร์…หว่ออ้ายเฉิงตูจิ่วจ้ายโกว 5วัน 4คืน

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว

FACEBOOK FANPAGE


12 มีนาคม 2024