เอเซีย » ทัวร์เวียดนาม » ทัวร์เวียดนามกลาง » ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เยเย้ 3วัน 2คืน

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เยเย้ 3วัน 2คืน

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เยเย้ 3วัน 2คืน

รหัสโปรแกรม : 19184


จำนวนวันเดินทาง : 3วัน 2คืน


ราคาเริ่มต้น ฿7,777 /ท่าน


กำหนดการเดินทาง ม.ค. 67 - ก.พ. 67

เดินทางโดย


ดูโปรแกรมทัวร์ *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เยเย้ 3วัน 2คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ – ดานัง – กระเช้าไฟฟ้า – บานาฮิลล์ – ดานัง
  • วันที่ 2 ร้านสามสมบัติ – หมู่บ้านกั๊มทาน – นั่งเรือกระด้ง – ร้านยางพารา – เมืองมรดกโลกฮอยอัน – วัดหลินอึ๋ง – ร้านหยก– สะพานมังกร – สะพานแห่งความรักดานัง 
  • วันที่ 3 ดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดการเดินทาง

ราคา/ท่าน

15 – 17 ม.ค. 67 7,777
16 – 18 ม.ค. 67 7,777
17 – 19 ม.ค. 67 7,777
22 – 24 ม.ค. 67 7,777
23 – 25 ม.ค. 67 7,777
24 – 26 ม.ค. 67 7,777
29 – 31 ม.ค. 67 7,777
05 – 07 ก.พ. 67 7,777
10 – 12 ก.พ. 67 9,999
14 – 16 ก.พ. 67 8,888
19 – 21 ก.พ. 67 7,777
20 – 22 ก.พ. 67 8,888
26 – 28 ก.พ. 67 8,888
27 – 29 ก.พ. 67 8,888
28 ก.พ. – 01 มี.ค. 67 8,888

ทัวร์ฮ่องกง

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เยเย้ 3วัน 2คืน

FACEBOOK FANPAGE


14 ธันวาคม 2023