ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ฮ่องกง » ทัวร์ฮ่องกง 3เซียน 3พร 3วัน 2คืน

ทัวร์ฮ่องกง 3เซียน 3พร 3วัน 2คืน

ทัวร์ฮ่องกง 3เซียน 3พร 3วัน 2คืน

รหัสโปรแกรม : 19173


จำนวนวันเดินทาง : 3วัน 2คืน


ราคาเริ่มต้น ฿11,911 /ท่าน


กำหนดการเดินทาง มี.ค. 67 - มิ.ย. 67

เดินทางโดย


ดูโปรแกรมทัวร์ *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ทัวร์ฮ่องกง 3เซียน 3พร 3วัน 2คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินแช็กหลับก็อก(ฮ่องกง) – (เปิดประสบการณ์นั่งรถโดยสารสาธารณะ) AVENUE OF STAR – โชว์แสงสีเสียง SYMPHONY OF STAR
  • วันที่ 2 อิสระท่องเที่ยว เต็มวัน

OPTION :  1  ติ่มซำ(เช้า) + ดิสนีย์แลนด์ = 4,200 บาท
OPTION :  2 ติ่มซำ(เช้า) + กระเช้านอง = 2,500 บาท

  • วันที่ 3 รีพัลส์เบย์ – วัดหวังต้าเซียน – โรงงานจิวเวลรี่ – ร้านหยก – วัดแชกงหมิว – วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย – สนามบินฮ่องกง – สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดการเดินทาง

ราคา/ท่าน

01-03 มี.ค. 67 (ศ.-อา.) 13,331
02-04 มี.ค.67 (ส.-จ.) 13,331
03-05 มี.ค.67 12,221
04-06 มี.ค.67 (ยืมเงินเจ้าแม่กวนอิม) 18,881
05-07 มี.ค.67 (ยืมเงินเจ้าแม่กวนอิม) 18,881
06-08 มี.ค.67 (ยืมเงินเจ้าแม่กวนอิม) 16,661
07-09 มี.ค.67 12,221
08-10 มี.ค.67 (ศ.-อา.) 13,331
09-11 มี.ค.67 (ส.-จ.) 13,331
10-12 มี.ค.67 12,221
11-13 มี.ค.67 11,911
12-14 มี.ค.67 11,911
13-15 มี.ค.67 11,911
14-16 มี.ค.67 12,221
15-17 มี.ค.67 (ศ.-อา.) 13,331
16-18 มี.ค.67 (ส.-จ.) 13,331
17-19 มี.ค.67 12,221
18-20 มี.ค.67 11,911
19-21 มี.ค.67 11,911
20-22 มี.ค.67 11,911
21-23 มี.ค.67 12,221
22-24 มี.ค.67 (ศ.-อา.) 13,331
27-29 มี.ค.67 11,911
28-30 มี.ค.67 12,221
29-31 มี.ค.67 (ศ.-อา.) 13,331
30มี.ค.-01เม.ย.67 (ส.-จ.) 13,331
31มี.ค.-02เม.ย.67 12,221
03-05 เม.ย. 67 11,911
05-07 เม.ย. 67(ศ.-อา.) 13,331
08-10 เม.ย. 67 12,221
09-11 เม.ย. 67 11,911
10-12 เม.ย. 67 11,911
11-13 เม.ย. 67 12,221
12-14 เม.ย. 67(วันสงกรานต์) 16,661
13-15 เม.ย. 67(วันสงกรานต์) 18,881
14-16 เม.ย. 67(วันสงกรานต์) 18,881
15-17 เม.ย. 67(วันสงกรานต์) 16,661
16-18 เม.ย. 67 12,221
17-19 เม.ย. 67 11,911
18-20 เม.ย. 67 11,911
19-21 เม.ย. 67(ศ.-อา.) 13,331
20-22 เม.ย. 67(ส.-จ.) 13,331
21-23 เม.ย. 67 12,221
22-24 เม.ย. 67 11,911
23-25 เม.ย. 67 11,911
24-26 เม.ย. 67 11,911
25-27 เม.ย. 67 12,221
26-28 เม.ย. 67(ศ.-อา.) 13,331
27-29 เม.ย. 67(ส.-จ.) 13,331
28-30 เม.ย. 67 12,221
29 เม.ย.-01พ.ค. 67 11,911
30 เม.ย.-02 พ.ค. 67 11,911
01-03 พ.ค. 67(วันแรงงาน) 12,221
02-04 พ.ค. 67 12,221
03-05 พ.ค. 67(ศ.-อา) 13,331
04-06 พ.ค. 67(วันฉัตรมงคล) 14,441
05-07 พ.ค. 67 13,331
06-08 พ.ค. 67 12,221
07-09 พ.ค. 67 11,911
08-10 พ.ค. 67 11,911
09-11 พ.ค. 67 12,221
10-12 พ.ค. 67 (ศ.-อา) 13,331
11-13 พ.ค. 67 (ส.-จ.) 13,331
12-14 พ.ค. 67 12,221
14-16 พ.ค. 67 11,911
16-18 พ.ค. 67 12,221
17-19 พ.ค. 67 (ศ.-อา) 13,331
18-20 พ.ค. 67 (ส.-จ.) 13,331
19-21 พ.ค. 67 12,221
21-23 พ.ค. 67 12,221
22-24 พ.ค. 67(วันวิสาขบูชา) 12,221
23-25 พ.ค. 67 12,221
24-26 พ.ค. 67 (ศ.-อา) 13,331
25-27 พ.ค. 67 (ส.-จ.) 13,331
26-28 พ.ค. 67 12,221
28-30 พ.ค. 67 11,911
30-1 มิ.ย. 67 12,221
31-02 มิย. 67 (ศ.-อา) 13,331
01-03 มิ.ย. 67 (ส.-จ.) 14,441
02-04 มิ.ย. 67 13,331
03-05 มิ.ย. 67 12,221
04-06 มิ.ย. 67 11,911
06-08 มิ.ย. 67 12,221
07-09 มิ.ย. 67 (ศ.-อา) 13,331
08-10 มิ.ย. 67 (ส.-จ.) 13,331
09-11 มิ.ย. 67 12,221
11-13 มิ.ย. 67 11,911
13-15 มิ.ย. 67 12,221
14-16 มิ.ย. 67 (ศ.-อา) 13,331
15-17 มิ.ย. 67 (ส.-จ.) 13,331
16-18 มิ.ย. 67 12,221
18-20 มิ.ย. 67 11,911
20-22 มิ.ย. 67 12,221
21-23 มิ.ย. 67 (ศ.-อา) 13,331
22-24 มิ.ย. 67 (ส.-จ.) 13,331
23-25ิ มิ.ย. 67 12,221
25-27 มิ.ย. 67 11,911
27-29 มิ.ย. 67 12,221
28-30 มิ.ย. 67 (ศ.-อา) 13,331
29-01 ก.ค. 67 (ส.-จ.) 13,331
30-02 ก.ค. 67 12,221

ทัวร์ฮ่องกง

ทัวร์ฮ่องกง 3เซียน 3พร 3วัน 2คืน

FACEBOOK FANPAGE


13 ธันวาคม 2023