เอเซีย » ทัวร์จีน » ทัวร์เซี่ยงไฮ้ » ทัวร์เซี่ยงไฮ้ SHANGHAI DISNEYLAND ตะลุยแดนมหัสจรรย์ 5D4N

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ SHANGHAI DISNEYLAND ตะลุยแดนมหัสจรรย์ 5D4N

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ SHANGHAI DISNEYLAND ตะลุยแดนมหัสจรรย์ 5D4N

รหัสโปรแกรม : 18584


จำนวนวันเดินทาง : 5D4N


ราคาเริ่มต้น ฿28,999 /ท่าน


กำหนดการเดินทาง ธ.ค. 66 - ม.ค. 67

เดินทางโดย


ดูโปรแกรมทัวร์ *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ SHANGHAI DISNEYLAND ตะลุยแดนมหัสจรรย์ 5D4N

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานเซี่ยงไฮ้ –STARBUCKS RESERVE ROASTERY – ถนนนานจิง
  • วันที่ 2 เมืองหังโจว – ล่องเรือทะเลสาปซีหู – สวนชาหลงจิ่ง – ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
  • วันที่ 3 ร้านหยก – THAMES TOWN – หาดไว่ทาน – ร้านผ้าไหม – ถ่ายรูป THE GUNDAM BASE
  • วันที่ 4 สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนี่ย์แลนด์เต็มวัน!!! (รวมบัตรเข้าสวนสนุก)
  • วันที่ 5 ร้านยาบัวหิมะ – วัดพระหยกขาว – THE GUNDAM BASE SHANGHAI – FLORENTIA VILLAGE – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ

วันเดินทาง ราคาทัวร์ / ท่าน
02 – 06 ธันวาคม 24,999
05 – 09 ธันวาคม 24,999
07 – 11 ธันวาคม 24,999
30 ธ.ค. 2566 – 03 มค. 2567 35,999
31 ธ.ค. 2566 – 04 มค. 2567 35,999

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ SHANGHAI DISNEYLAND ตะลุยแดนมหัสจรรย์ 5D4N

ทัวร์เซี่ยงไฮ้

FACEBOOK FANPAGE


9 พฤศจิกายน 2023