ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ญี่ปุ่น » ทัวร์ฮอกไกโด » HOKKAIDO โอ้โห้ มันโก้จริงๆ ฮอกไกโด ซัปโปโร โอตารุ โทยะ คิโรโระ 6วัน 4คืน

HOKKAIDO โอ้โห้ มันโก้จริงๆ ฮอกไกโด ซัปโปโร โอตารุ โทยะ คิโรโระ 6วัน 4คืน

“HOKKAIDO

รหัสโปรแกรม : 17979

จำนวนวันเดินทาง

6วัน 4คืน

ราคาเริ่มต้น

44,888 บาท/ท่าน

กำหนดการเดินทาง

มี.ค. 67 - มี.ค. 67

เดินทางโดย


ดาวน์โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ติดต่อเรา

HOKKAIDO โอ้โห้ มันโก้จริงๆ ฮอกไกโด ซัปโปโร โอตารุ โทยะ คิโรโระ 6วัน 4คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
  • วันที่ 2 ท่าอากาศยานนิวชิโตะเซะ – สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน – จุดชมวิว
  • วันที่ 3 นั่งกระเช้า Kiroro Gondola ที่คิโรโระ สกี รีสอร์ต – คลองสายวัฒนธรรมโอตารุ – เครื่องแก้วโอตารุ
  • วันที่ 4 สวนสาธารณะโอโดริ – หอนาฬิกา Sapporo Clock – ศาลาว่าการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – ศาลเจ้าฮอกไกโด
  • วันที่ 5 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย 1 วัน
  • วันที่ 6 ท่าอากาศยานนิวชิโตะเซะ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
วันเดินทาง ราคา/ท่าน
08 – 13 มีนาคม 67 45,888
08 – 13 มีนาคม  67 45,888
14 – 19 มีนาคม  67 45,888
15 – 20 มีนาคม  67 45,888
22 – 27 มีนาคม  67 44,888

HOKKAIDO โอ้โห้ มันโก้จริงๆ ฮอกไกโด ซัปโปโร โอตารุ โทยะ คิโรโระ 6วัน 4คืน

ทัวร์ฮอกไกโด

FACEBOOK FANPAGE