ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ฮ่องกง » ฮ่องกง นองปิง รีพัลส์เบย์ (ฟรีเดย์) – บินเช้า 3วัน 2คืน

ฮ่องกง นองปิง รีพัลส์เบย์ (ฟรีเดย์) – บินเช้า 3วัน 2คืน

38   0

ฮ่องกง นองปิง รีพัลส์เบย์ (ฟรีเดย์) – บินเช้า 3วัน 2คืน

ไฮไลท์โปรแกรม 

 • นั่งกระเช้านองปิง
 • นมัสการพระใหญ่เทียนถาน
 • หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง
 • ห้างซิตี้เกต เอาท์เล็ท
 • ยอดเขาวิคตอเรียพีค
 • รีพัลส์เบย์
 • วัดแชกงหมิว
 • วัดหวังต้าเซียน
 • เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ
 • อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือเลือกเที่ยวซื้อทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์
 • เดินทางโดย สายการบิน คาเธ่ย์แปซิฟิค (CX)

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

โทรสอบถาม 086-222-4225

 

ฮ่องกง นองปิง รีพัลส์เบย์ (ฟรีเดย์) – บินเช้า 3วัน 2คืน

ทัวร์ฮ่องกง