ทัวร์ยุโรป » ทัวร์อิตาลี » ทัวร์สวิส ฝรั่งเศส อิตาลี 7วัน บินQR

ทัวร์สวิส ฝรั่งเศส อิตาลี 7วัน บินQR

85   0

ทัวร์สวิส ฝรั่งเศส อิตาลี 7วัน บินQR

ไฮไลท์โปรแกรม

  • เจนีวา – อานซี – ชาโมนิกซ์ – อีวัวร์ – โลซานน์ – มองเทรอซ์
  • ปราสาทชิลยอง – ตูริน – มิลาน – ดูโอโม – ฟลอเรนซ์ – มหาวิหารซานตามาเรียเดลฟิโอเร
  • ปิซ่า – THE MALL OUTLET – โรม – นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์
  • โคลอสเซียม น้ำพุเทรวี่ – วิหารแพนธีออน – บันไดสเปน
  • เดินทางโดย สายการบิน Qatar Airways (QR)

ดูโปรแกรมเต็ม คลิก!

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

โทรสอบถาม 086-222-4225


วันเดินทาง ราคา
03-09 พฤศจิกายน 2562 42,900.-บาท
07-13 พฤศจิกายน 2562 42,900.-บาท
10-16 พฤศจิกายน 2562 39,900.-บาท
14-20 พฤศจิกายน 2562 42,900.-บาท
17-23 พฤศจิกายน 2562 42,900.-บาท
21-27 พฤศจิกายน 2562 42,900.-บาท
24-30 พฤศจิกายน 2562 42,900.-บาท
28 พ.ย.-04 ธ.ค. 2562 42,900.-บาท
01-07 ธันวาคม 2562 45,900.-บาท
05-11 ธันวาคม 2562 45,900.-บาท
08-14 ธันวาคม 2562 45,900.-บาท
19-25 มกราคม 2563 42,900.-บาท
23-29 มกราคม 2563 42,900.-บาท
26 ม.ค.-01 ก.พ. 2563 42,900.-บาท
02-08 กุมภาพันธ์ 2563 42,900.-บาท
06-12 กุมภาพันธ์ 2563 42,900.-บาท
09-15 กุมภาพันธ์ 2563 42,900.-บาท
11-17 กุมภาพันธ์ 2563 42,900.-บาท
16-22 กุมภาพันธ์ 2563 42,900.-บาท
20-26 กุมภาพันธ์ 2563 42,900.-บาท
23-29 กุมภาพันธ์ 2563 42,900.-บาท
27 ก.พ.-04 มี.ค. 2563 42,900.-บาท
01-07 มีนาคม 2563 42,900.-บาท
05-11 มีนาคม 2563 42,900.-บาท
08-14 มีนาคม 2563 42,900.-บาท
12-18 มีนาคม 2563 42,900.-บาท
15-21 มีนาคม 2563 42,900.-บาท
19-25 มีนาคม 2563 42,900.-บาท
22-28 มีนาคม 2563 42,900.-บาท
26 มี.ค.-01 เม.ย.2563 42,900.-บาท

ทัวร์สวิส ฝรั่งเศส อิตาลี 7วัน บินQR