ทัวร์ยุโรป » ทัวร์โครเอเชีย » ทัวร์อิตาลี โครเอเชีย สโลวีเนีย บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา

ทัวร์อิตาลี โครเอเชีย สโลวีเนีย บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา

297   0

ทัวร์อิตาลี โครเอเชีย สโลวีเนีย บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา 10วัน

ไฮไลท์โปรแกรม

  • เวนิส – ถ้ำโพสทอยน่า (สโลวีเนีย)
  • ล่องเรือทะเลสาบเบลด, ลุบเบลียน่า, ซาเกรบ (โครเอเชีย),
  • อุทยานพลิตวิเซ่, ซาร์ดาร์, ซิบินิค, โทรเกียร์, สปลิท,
  • สตอน, ชิมหอยนางรมแห่งเมืองสตอน
  • ดูบรอฟนิค, โมสตาร์ (บอสเนีย และเฮอร์เซโกวีนา), ซาราเยโว
  • เดินทางโดยสายการบิน เตอร์กิชแอร์ไลน์ (TK)

ดูโปรแกรมเต็ม คลิก!

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

โทรสอบถาม 086-222-4225


กำหนดเดินทาง ราคา
24 เม.ย. – 3 พ.ค. 2563 ราคา 74,900.- บาท
1-10 พฤษภาคม 2563 ราคา 74,900.- บาท
29 พ.ค.-7 มิ.ย. 2563 ราคา 77,900.- บาท
3-12 กรกฎาคม 2563 ราคา 77,900.- บาท
24 ก.ค.-2 ส.ค. 2563 ราคา 77,900.- บาท
25 ก.ย.-4 ต.ค. 2563 ราคา 74,900.- บาท
2-11 ตุลาคม 2563 ราคา 74,900.- บาท
9-18 ตุลาคม 2563 ราคา 74,900.- บาท
10-19 ตุลาคม 2563 ราคา 74,900.- บาท
16-25 ตุลาคม 2563 ราคา 74,900.- บาท
22-31 ตุลาคม 2563 ราคา 74,900.- บาท
2-11 ตุลาคม 2563 ราคา 74,900.- บาท

ทัวร์อิตาลี โครเอเชีย สโลวีเนีย บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา 10วัน