ทัวร์เอเซีย » ทัวร์จีน » ทัวร์เฉิงตู » ทัวร์เฉิงตู สี่ดรุณี 5วัน 3คืน (VZ)

ทัวร์เฉิงตู สี่ดรุณี 5วัน 3คืน (VZ)

ทัวร์เฉิงตู สี่ดรุณี 5วัน 3คืน (VZ)

รหัสโปรแกรม : 20291


จำนวนวันเดินทาง : 5วัน 3คืน


ราคาเริ่มต้น ฿14,441 /ท่าน


กำหนดการเดินทาง - เม.ย. 67

เดินทางโดย


ดูโปรแกรมทัวร์ *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ทัวร์เฉิงตู สี่ดรุณี 5วัน 3คืน (VZ)

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินเทียนฟู่ นครเฉิงตู
  • วันที่ 2 เฉิงตู-ภูเขาสี่ดรุณี-หุบเขาซวงเฉียวโกว
  • วันที่ 3 สี่ดรุณี-ตูเจียงเยี่ยน-จัตุรัสหย่างเทียนวู-รูปปั้นแพนด้าเซลฟี่-สะพานหนานเฉียว-เฉิงตู
  • วันที่ 4 ร้านหยก-ถนนโบราณจินหลี่-หมอนโอโซน-วัดต้าฉือ-ร้านยา-ถนนคนเดินซุนซี-หมีแพนดายักษ์ปีนตึก IFS-ถนนคนเดินไทกู๋กลี่-สนามบินเทียนฟู่ นครเฉิงตู
  • วันที่ 5 สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดการเดินทาง

ราคา/ท่าน

4-8 เมษายน 2567 15,551
5-9 เมษายน 2567 15,551
6-10 เมษายน 2567 15,551
7-11 เมษายน 2567 15,551
8-12 เมษายน 2567 15,551
9-13 เมษายน 2567 15,551
10-14 เมษายน 2567 15,551
11-15 เมษายน 2567 15,551
12-16 เมษายน 2567 16,661
13-17 เมษายน 2567 16,661
14-18 เมษายน 2567 16,661
15-19 เมษายน 2567 15,551
18-22 เมษายน 2567 14,441
19-23 เมษายน 2567 14,441
25-29 เมษายน 2567 14,441
26-30 เมษายน 2567 14,441

ทัวร์เฉิงตู

ทัวร์เฉิงตู สี่ดรุณี 5วัน 3คืน (VZ)

FACEBOOK FANPAGE


5 กุมภาพันธ์ 2024