เอเซีย » ทัวร์จีน » ทัวร์จางเจียเจี้ย » จางเจียเจี้ย ฟูหรงเจิ้น ฉางซา เฟิ่งหวง สะพานกระจก เทียนเหมินซาน 5วัน 4คืน

จางเจียเจี้ย ฟูหรงเจิ้น ฉางซา เฟิ่งหวง สะพานกระจก เทียนเหมินซาน 5วัน 4คืน

จางเจียเจี้ย ฟูหรงเจิ้น ฉางซา เฟิ่งหวง สะพานกระจก เทียนเหมินซาน 5วัน 4คืน

รหัสโปรแกรม : 19735


จำนวนวันเดินทาง : 5วัน 4คืน


ราคาเริ่มต้น ฿14,888 /ท่าน


กำหนดการเดินทาง ก.พ. 67 - มี.ค. 67

เดินทางโดย


ดูโปรแกรมทัวร์ *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

จางเจียเจี้ย ฟูหรงเจิ้น ฉางซา เฟิ่งหวง สะพานกระจก เทียนเหมินซาน 5วัน 4คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 ท่าอากาศยานนานาชิติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติฉางซา หวงหัว – ฉางซา
  • วันที่ 2 ฉางซา – เมืองฉางเต๋อ – วัดโบราณเชียนหมิง – เมืองเฟิ่งหวง – ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง – เมืองโบราณเฟิ่งหวง(รวมรถแบตเตอร์รี่ ) – ถนน SHIBAN
  • วันที่ 3 เฟิ่งหวง – เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น(ล่องเรือ) – น้ำตกฟูหรงเจิ้น – จางเจียเจี้ย – เทียนเหมินซาน (กระเช้า+รถอุทยาน) – ระเบียงกระจก(รวมผ้าหุ้มรองเท้า) – ชมถ้ำประตูสวรรค์ (บันไดเลื่อน)

*OPTION โชว์สุนัขจิ้งจอกขาว หรือ โชว์เสน่ห์เชียงซีซิ่ว

  • วันที่ 4 จางเจียเจี้ย – ศูนย์สมุนไพรจีน – พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย- แกรนด์แคนยอน – สะพานกระจก(รวมตั๋วค่าขึ้นสะพานกระจก ไป-กลับ) + VR 4 มิติ – ร้านใบชา

*OPTION : หุบเขาอวตาร

  • วันที่ 5 ร้านหยก – ผ่านชมหุบเขาป่ายจ้าง – ร้านยางพารา – ฉางซา – ถนนคนเดินหวงซิงลู่ – ตึก IFS เช็คอินตุ๊กตา KAWS หรือ CHANGSHA BAILIAN – ท่าอากาศยานนานาชาติฉางซา หวงหัว – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
วันเดินทาง ราคา/ท่าน
22-26 กุมภาพันธ์ 2567 14,888
27 กุมภาพันธ์ – 02 มีนาคม 2567 14,888
29 กุมภาพันธ์ – 04 มีนาคม 2567 14,888
05-09 มีนาคม 2567 15,888
07-11 มีนาคม 2567 15,888
12-16 มีนาคม 2567 15,888
14-18 มีนาคม 2567 15,888
19-23 มีนาคม 2567 15,888
21-25 มีนาคม 2567 15,888
26-30 มีนาคม 2567 15,888
28 มีนาคม – 01 เมษายน 2567 15,888
02-06 เมษายน 2567 15,888
04-08 เมษายน 2567 15,888
09-13 เมษายน 2567 17,888
11-15 เมษายน 2567 19,888
16-20 เมษายน 2567 17,888
18-22 เมษายน 2567 16,888
23-27 เมษายน 2567 16,888
25-29 เมษายน 2567 16,888
30 เมษายน – 04 พฤษภาคม 2567 18,888

จางเจียเจี้ย ฟูหรงเจิ้น ฉางซา เฟิ่งหวง สะพานกระจก เทียนเหมินซาน 5วัน 4คืน

ทัวร์จางเจียเจี้ย

FACEBOOK FANPAGE


13 มกราคม 2024