ทัวร์เอเซีย » ทัวร์จีน » ทัวร์เซี่ยงไฮ้ » ทัวร์เซี่ยงไฮ้ SHANGHAI DISNEYLAND ดินแดนแสนสนุก 5D3N

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ SHANGHAI DISNEYLAND ดินแดนแสนสนุก 5D3N

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ SHANGHAI DISNEYLAND ดินแดนแสนสนุก 5D3N

รหัสโปรแกรม : 18579

จำนวนวันเดินทาง

5D3N

ราคาเริ่มต้น

฿21,999 /ท่าน

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 66 - ธ.ค. 66

เดินทางโดย

ดาวน์โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ติดต่อเรา

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ SHANGHAI DISNEYLAND ดินแดนแสนสนุก 5D3N

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)
  • วันที่ 2 ท่าอากาศยานเซี่ยงไฮ้ – สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนี่ย์แลนด์เต็มวัน!!! (รวมบัตรเข้าสวนสนุก)
  • วันที่ 3 ร้านบัวหิมะ – เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว – ร้านผ้าไหม – ตลาดเฉินหวังเมี่ยว – หาดไว่ทาน – ถนนหนานจิง
  • วันที่ 4 ร้านหยก – STARBUCKS RESERVE ROASTERY – ถ่ายรูป THE GUNDAM BASE – FLORENTIA VILLAGE – ท่าอากาศยานเซี่ยงไฮ้
  • วันที่ 5 กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)

วันเดินทาง ราคาทัวร์ / ท่าน
02 – 06 ธันวาคม 2566 21,999
07 – 11 ธันวาคม 2566 22,999
08 – 12 ธันวาคม 2566 22,999
14 – 18 ธันวาคม 2566 21,999
21 – 25 ธันวาคม 2566 21,999

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ SHANGHAI DISNEYLAND ดินแดนแสนสนุก 5D3N

ทัวร์เซี่ยงไฮ้

FACEBOOK FANPAGE